Back
Leadership Training
Leadership Training

How to Remember Just About Everything

Trực tiếp

Your memory can be a tremendous asset in business and an important ally in social situations. Now you can learn to utilize it to its fullest potential. This workshop is an experience you won't forget ... and one that won't let you forget names, facts and figures ever again.

Bạn sẽ học được những gì

You'll learn how to enhance your memory to recall details. learn techniques to build credibility, and develop the ability to coach others.

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Your memory can be a tremendous asset in business and an important ally in social situations.

Chương trình này giúp gì cho bạn

These skills will enhance your ability to gain credibility and coach others.

Print This Page
No results
NO ADDITIONAL COURSES
Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.