Back
Customer Service
Customer Service Training

デール・カーネギー西日本修了者イベント

Trực tiếp

コース修了者は何度でもご参加いただける無料のワークショップや復習セッション、または懇親会(有料)

Bạn sẽ học được những gì

自信の構築・ヒューマンスキル・コミュニケーションスキル・リーダーシップスキル・悩み・ストレスの軽減スキル

Tại sao bạn muốn học chương trình này

年に一度は、学んだことを復習しましょう!

Chương trình này giúp gì cho bạn

各コースの復習ができます。

Print This Page
No results
NO ADDITIONAL COURSES
Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.