Back
Leadership Training
Leadership Training

Les cles de l’engagement des collaborateurs

Trực tiếp

Atelier gratuit

Bạn sẽ học được những gì

Les clés de l’engagement des collaborateurs et le rôle primordial des managers

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Le niveau d’engagement des collaborateurs influe directement sur leur niveau de stress, celui de leur manager et sur l’atteinte des objectifs.

Chương trình này giúp gì cho bạn

Créer les conditions d’engagement, facilite le management, la conduite de projet et limite le turn-over. Cet atelier rassemble des outils pour vous aider à atteindre ces objectifs.

Print This Page
No results
NO ADDITIONAL COURSES
Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.