Back
Leadership Training
Leadership Training

Advancing Women in Leadership

Trực tuyến

According to the Center for American Progress - The Women's Leadership Gap (2018), women make up 50.8 percent of the U.S. population and earn almost 57 percent of the undergraduate degrees and 59 percent of all master's degrees. They account for 47 percent of the U.S. labor force and 52.5 percent of the college-educated workforce. And yet, women make up just 26.5 percent of executive and senior officials and managers, 11 percent of top earners, and 4.8 percent of CEOs in S&P 500 companies.

Bạn sẽ học được những gì

In this two-hour workshop, you'll look at behaviors and techniques for women leaders that will help you assess and build your skills to allow yourself to achieve your full potential.

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Chương trình này giúp gì cho bạn

Print This Page
Jun 10, 2020 - Jun 10, 2020
Thời gian: 11:00 AM - 1:00 PM
Thời lượng: 2-hour workshop (Eastern Time)

Tổng quan chương trình

Đăng ký ngay
Jun 23, 2020 - Jun 23, 2020
Thời gian: 3:00 PM - 5:00 PM
Thời lượng: 2-hour workshop (Eastern Time)

Tổng quan chương trình

Đăng ký ngay

NO ADDITIONAL COURSES

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.