Back
Leadership Training
Leadership Training

Làm thế nào bạn có thể khéo léo trong giao thiệp

Trực tiếp

Chương trình này sẽ giúp bạn ảnh hưởng đến kết quả và tạo ra sự hợp tác thông qua giao tiếp lịch thiệp. Bạn sẽ nhận ra rằng bảo vệ cho bản thân khi mọi việc hoàn thành hiệu quả, không xúc phạm người khác; tốt hơn là hãy tăng cường mối quan hệ của bạn và cho phép kết quả tích cực thông qua giao tiếp hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp lịch thiệp không chỉ cải thiện hình ảnh chuyên nghiệp của bạn; điều đó còn làm cho mọi người cư xử giống như bạn.

Bạn sẽ học được những gì

Phát triển tính linh hoạt trong phong cách giao tiếp của bạn và đánh giá ý định trong tin nhắn của bạn chống lại các kết quả. Học cách kiểm soát "sự kiện nóng" của bạn và phản hồi thay vì phản ứng, duy trì sự bình tĩnh khi bị chỉ trích. Tránh xung đột bằng cách giữ bình tĩnh và sẵn sàng dưới áp lực.

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Bạn sẽ phát triển được sự khéo léo và được yêu mến trong việc giải quyết các tình huống mới hoặc đang nỗ lực. Bạn sẽ nhận ra làm cách nào để tiến đến người khác, học cách nói chuyện một cách chân thành và tự tin, kiểm soát cảm xúc, đưa ra và nhận những lời chỉ trích với tính xây dựng, và thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân -mà không phải là đáng sợ. Điều quan trọng nhất là, bạn sẽ khám phá ra làm thế nào để giao tiếp theo cách mà không xúc phạm hoặc tạo ra xung đột.

Chương trình này giúp gì cho bạn

Khóa học này làm sáng tỏ những điểm mạnh và điểm yếu trong giao tiếp. Bạn sẽ học cách phản đối không làm mất lòng. Giải quyết các tình huống khó khăn một cách quyết đoán và khéo léo, xây dựng hình ảnh của bạn như là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, công bằng.

Print This Page
07/30/2020 - 07/31/2020
Thời gian: 7:30 AM - 3:30 PM
Thời lượng: Two Consecutive Days 06/18, 06/19

North Hollywood, CA 91602

Đăng ký ngay
08/11/2020 - 08/12/2020
Thời gian: 8:00 AM - 4:00 PM
Thời lượng: SPECIAL OFFER – TRAIN ONLINE NOW & IN-PERSON LATER! Due to Covid-19, all attendees can get started with FREE LIVE-ONLINE training right away! Register Now for this in-person course and you’ll receive access to the online equivalent (value $1,695)Online programs held will be Four 3-hour sessions, Meets once a week. Four 3-hour sessions Dates Available: April 2 -23 from 9:00am to 12:00pm EST on Thurs. or April 27 - May 18 from 2:00pm to 5:00pm EST on Mon. or June 2 to June 23 from 10:00am to 1:00pm EST on Tues. . Any program can be rescheduled. You can choose ANY class dates later this year for your in-person, 3-consecutive day class. View alternate dates in Tampa at https://www.dalecarnegie.com/en/courses-v2/197?topics=36&types=In-Person&franchise_id=43655

Tampa, FL 33634

Đăng ký ngay
08/13/2020 - 08/14/2020
Thời gian: 7:30 AM - 3:30 PM
Thời lượng: Two Consecutive Days 09/03, 09/04

San Diego, CA 92108

Đăng ký ngay
08/20/2020 - 08/21/2020
Thời gian: 7:30 AM - 3:30 PM
Thời lượng: Two Consecutive Days 08/13, 08/14

South San Francisco, CA 94080

Đăng ký ngay
08/26/2020 - 08/27/2020
Thời gian: 8:00 AM - 4:00 PM
Thời lượng: Runs 2 Consecutive Days

West Caldwell, NJ 07006

Đăng ký ngay
08/27/2020 - 08/28/2020
Thời gian: 8:00 AM - 4:00 PM
Thời lượng: 2 consecutive days

Waltham, MA 02451

Đăng ký ngay
09/1/2020 - 09/2/2020
Thời gian: 8:00 AM - 4:00 PM
Thời lượng: 2 Consecutive Days

Oklahoma City, OK 73107

Đăng ký ngay
09/10/2020 - 09/11/2020
Thời gian: 7:30 AM - 3:30 PM
Thời lượng: Two Consecutive Days 07/16, 07/17

Alameda/Oakland, CA 94502

Đăng ký ngay
09/21/2020 - 09/22/2020
Thời gian: 8:00 AM - 4:00 PM
Thời lượng: Mon, Tue 2 consecutive days

Chicago, IL 60603

Đăng ký ngay
09/25/2020 - 09/25/2020
Thời gian: 8:30 AM - 5:00 PM
Thời lượng: 1 day

Tucson, AZ 85712

Đăng ký ngay
10/1/2020 - 10/2/2020
Thời gian: 8:00 AM - 4:00 PM
Thời lượng: SPECIAL OFFER – TRAIN ONLINE NOW & IN-PERSON LATER! Due to Covid-19, all attendees can get started with FREE LIVE-ONLINE training right away! Register Now for this in-person course and you’ll receive access to the online equivalent (value $1,695)Online programs held will be Four 3-hour sessions, Meets once a week. Four 3-hour sessions Dates Available: April 2 -23 from 9:00am to 12:00pm EST on Thurs. or April 27 - May 18 from 2:00pm to 5:00pm EST on Mon. or June 2 to June 23 from 10:00am to 1:00pm EST on Tues. . Any program can be rescheduled. You can choose ANY class dates later this year for your in-person, 3-consecutive day class. View alternate dates in Tampa at https://www.dalecarnegie.com/en/courses-v2/197?topics=36&types=In-Person&franchise_id=43655

Tampa, FL 33634

Đăng ký ngay
10/1/2020 - 10/2/2020
Thời gian: 7:30 AM - 3:30 PM
Thời lượng: Two Consecutive Days 09/10, 09/11

North Hollywood, CA 91602

Đăng ký ngay
10/1/2020 - 10/2/2020
Thời gian: 7:30 AM - 3:30 PM
Thời lượng: Two Consecutive Days 12/17, 12/18

San Jose, CA 95110

Đăng ký ngay
10/1/2020 - 10/2/2020
Thời gian: 8:00 AM - 4:00 PM
Thời lượng: 2 Consecutive Days

Santa Ana, CA 92705

Đăng ký ngay
11/5/2020 - 11/6/2020
Thời gian: 8:30 AM - 4:30 PM
Thời lượng: Two Consecutive Days 11/19, 11/20

South San Francisco, CA 94080

Đăng ký ngay
11/12/2020 - 11/13/2020
Thời gian: 9:00 AM - 5:00 PM
Thời lượng: Thur, Fri 2 Consecutive Days

Birmingham, AL 35244

Đăng ký ngay
11/12/2020 - 11/13/2020
Thời gian: 9:00 AM - 5:00 PM
Thời lượng: Thur, Fri 2 Consecutive Days

Birmingham, AL 35244

Đăng ký ngay
11/16/2020 - 11/17/2020
Thời gian: 8:30 AM - 5:30 PM
Thời lượng: 2 Tage Montag und Dienstag

Berlin, Berlin 13629

Đăng ký ngay
11/19/2020 - 11/20/2020
Thời gian: 9:00 AM - 5:00 PM
Thời lượng: Runs 2 Consecutive Days

West Caldwell, NJ 07006

Đăng ký ngay
12/10/2020 - 12/11/2020
Thời gian: 9:00 AM - 5:00 PM
Thời lượng: Thur, Fri 2 consecutive days

Downers Grove , IL 60515

Đăng ký ngay
12/14/2020 - 12/15/2020
Thời gian: 8:30 AM - 4:30 PM
Thời lượng: Two Consecutive Days 12/14, 12/15

San Diego, CA 92108

Đăng ký ngay
01/25/2021 - 01/26/2021
Thời gian: 9:00 AM - 5:00 PM
Thời lượng: Mon, Tue 2 consecutive days

Downers Grove , IL 60515

Đăng ký ngay

NO ADDITIONAL COURSES

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.