Back
Leadership Training
Leadership Training

Lãnh đạo và quản lý hướng đến hành động và kết quả

Trực tiếp

Ngày nay, hơn bao giờ hết, việc định hình cách tổ chức của một tổ chức và cách các nhân viên làm việc bên trong là những ưu tiên hàng đầu. Thông qua chương trình này, đội ngũ quản lý của bạn sẽ thay đổi từ các nhà quản lý của ngày hôm qua, cho những nhà lãnh đạo tạo cảm hứng, tiếp sức và đổi mới để đáp ứng những thách thức ngày mai.

Bạn sẽ học được những gì

Khám phá 5 Trình độ Lãnh đạo thành công và nắm vững Quy trình Lập Kế hoạch 8 bước cho phép bạn xác định và sắp xếp các mục tiêu về hiệu suất. Học để nhận ra tiềm năng của người khác và các kỹ thuật huấn luyện hiệu quả để giúp họ nhận ra mục tiêu của họ. Khám phá các quy trình để thúc đẩy đổi mới và ủy thác để phù hợp tài năng với công việc.

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Các nhà lãnh đạo thể hiện những nguyên tắc nhất định tạo ra một môi trường nơi nhân viên được động viên, không ép buộc, phải nỗ lực hết mình để làm việc. Một số nguyên tắc tăng cường khả năng làm việc theo nhóm và tin tưởng, dẫn đến một lực lượng lao động gắn kết, sáng tạo và xây dựng hơn. Bạn sẽ đạt được những kỹ năng để khuyến khích các đội nhóm, và điều gì có thể có giá trị hơn thế?

Chương trình này giúp gì cho bạn

Bạn sẽ tối đa hóa hiệu suất của mình, trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn, và thêm nhiều giá trị hơn cho tổ chức. Trở thành một nhà lãnh đạo điển hình chiến lược, sắp xếp các mục tiêu của tổ chức cùng với mục tiêu phát triển cá nhân để cả hai con đường dẫn đến kết quả đột phá.

Print This Page
08/13/2020 - 09/24/2020
Thời gian: 5:00 PM - 8:30 PM
Thời lượng: Seven Consecutive Thursdays

West Allis/Milwaukee, WI 53214

Đăng ký ngay
09/9/2020 - 09/23/2020
Thời gian: 7:30 AM - 3:30 PM
Thời lượng: 3 days

Kansas City, MO 64153

Đăng ký ngay
09/15/2020 - 09/29/2020
Thời gian: 9:00 AM - 4:30 PM
Thời lượng: Available through small group and 1 - 1 coaching as agreed

Melbourne, Victoria 3004

Đăng ký ngay
09/15/2020 - 10/27/2020
Thời gian: 5:00 PM - 8:30 PM
Thời lượng: Seven Consecutive Thursdays

West Allis/Milwaukee, WI 53214

Đăng ký ngay
09/16/2020 - 09/18/2020
Thời gian: 7:00 AM - 4:00 PM
Thời lượng: Runs 3 Consecutive Days

West Caldwell, NJ 07006

Đăng ký ngay
09/17/2020 - 11/12/2020
Thời gian: 7:00 AM - 12:00 PM
Thời lượng: Every Thursday for 7 weeks.

Saskatoon, SK S7L 4L6

Đăng ký ngay
09/18/2020 - 11/13/2020
Thời gian: 7:00 AM - 12:00 PM
Thời lượng: POSTPONED Every Friday for 7 weeks.

Grande Prairie, AB T8V 3Y4

Đăng ký ngay
09/22/2020 - 09/24/2020
Thời gian: 7:30 AM - 4:00 PM
Thời lượng: SPECIAL OFFER – TRAIN ONLINE NOW & IN-PERSON LATER! Due to Covid-19, all attendees can get started with FREE LIVE-ONLINE training right away! Register Now for this in-person course and you’ll receive access to the online equivalent (value $1,695) held on Tuesdays beginning April 28, May 5, 12, 19 from 9am - 12 pm EST Any program can be rescheduled. You can choose ANY class dates later this year for your in-person, 3-consecutive day class. View alternate dates in Tampa at https://www.dalecarnegie.com/en/courses-v2/200?franchise_id=43655 More dates for the online sessions will be scheduled every month.

Tampa, FL 33634

Đăng ký ngay
09/23/2020 - 09/25/2020
Thời gian: 7:30 AM - 3:30 PM
Thời lượng: Three Consecutive Days 08/19, 08/20, 08/21

Alameda/Oakland, CA 94502

Đăng ký ngay
09/29/2020 - 11/10/2020
Thời gian: 7:00 AM - 12:00 PM
Thời lượng: POSTPONED Every Monday for 7 weeks.

Edmonton, AB T6E 6E6

Đăng ký ngay
10/1/2020 - 11/12/2020
Thời gian: 6:00 PM - 10:30 PM
Thời lượng: 7 jeudis soirs du 01 octobre au 12 novembre 2020

Paris, Ile de France 75008

Đăng ký ngay
10/6/2020 - 11/24/2020
Thời gian: 6:30 PM - 10:00 PM
Thời lượng: 7日 7-Day (2020/10/6, 13, 20, 27, 11/10, 17, 24)

言語: 日本語, Language: Japanese 場所: 東京 Tokyo

Đăng ký ngay
10/6/2020 - 10/27/2020
Thời gian: 2:00 PM - 4:00 PM
Thời lượng: 7 Consecutive Tuesdays (Skip week of Thanksgiving)

Hauppauge, NY 11788

Đăng ký ngay
10/20/2020 - 10/22/2020
Thời gian: 7:30 AM - 4:00 PM
Thời lượng: SPECIAL OFFER – TRAIN ONLINE NOW & IN-PERSON LATER! Due to Covid-19, all attendees can get started with FREE LIVE-ONLINE training right away! Register Now for this in-person course and you’ll receive access to the online equivalent (value $1,695) held on Tuesdays beginning April 28, May 5, 12, 19 from 9am - 12 pm EST Any program can be rescheduled. You can choose ANY class dates later this year for your in-person, 3-consecutive day class. View alternate dates in Tampa at https://www.dalecarnegie.com/en/courses-v2/200?franchise_id=43655 More dates for the online sessions will be scheduled every month.

Tampa, FL 33634

Đăng ký ngay
10/28/2020 - 10/30/2020
Thời gian: 8:00 AM - 4:00 PM
Thời lượng: 3 Consecutive Days

Santa Ana, CA 92705

Đăng ký ngay
11/16/2020 - 11/18/2020
Thời gian: 8:00 AM - 5:00 PM
Thời lượng: Runs 3 Consecutive Days

West Caldwell, NJ 07006

Đăng ký ngay
11/18/2020 - 11/20/2020
Thời gian: 8:30 AM - 4:30 PM
Thời lượng: Three Consecutive Days 12/16, 12/17, 12/18

San Diego, CA 92108

Đăng ký ngay
11/18/2020 - 11/20/2020
Thời gian: 8:30 AM - 4:30 PM
Thời lượng: Three Consecutive Days 11/18, 11/19, 11/20

North Hollywood, CA 91602

Đăng ký ngay

NO ADDITIONAL COURSES

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.