Santa Clara

Dale Carnegie đưa Santa Clara Valley Bank (SCV Bank) trải qua chương trình huấn luyện chuyên sâu về Gắn kết thành viên trong đội ngũ và giúp thực hiện những thay đổi tổ chức cũng như đánh giá và củng cố quy trình hoạch định chiến lược của SCV Bank.

Họ đang thành công như thế nào
"Trong sáu tháng qua, các đội nhóm của chúng tôi đã xoay sở đạt được mưng tăng trưởng cho vay lên 20%
Challenge Icon

Những thách thức

Do tinh thần làm việc giảm sút nên không khí nặng nề tràn ngập văn hóa làm việc của SCV Bank. Các đội nhóm của chúng tôi thiếu động lực để đáp ứng nhu cầu của thị trường theo hướng có lợi, và tình trạng này không may làm chậm sự phát triển của chi nhánh mới của chúng tôi ", Michael Hause, Giám đốc điều hành nói.

Solution Icon

Các giải pháp

Các chuyên gia huấn luyện Dale Carnegie đã giúp thực hiện những thay đổi trong tổ chức cũng như đánh giá và củng cố quy trình hoạch định chiến lược của SCV Bank.

Results Icon

Kết quả

SCV Bank đã có được kết quả kinh xuất sắc trong hơn sáu tháng qua. Các thay đổi được thực hiện đã ảnh hưởng tất cả các thành phần của công ty - từ tinh thần và giao tiếp cho tới tỷ lệ sai sót và dịch vụ kháchhàng.

N / A

Santa Clara

Santa Clara -