Các giải pháp huấn luyện tùy chỉnh của Dale Carnegie dành cho từng đơn vị kinh doanh của John Deere mô phỏng khóa học theo các ví dụ ngành và tình huống cụ thể có liên quan đến các vấn đề mà các đại lý phải đối mặt trong lĩnh vực này. Ở cuối chương trình huấn luyện, các đại lý của Deere đã tiến xa với một thái độ được thay đổi và một niềm tin mới được dựng lên trong khả năng của chính họ

Họ đang thành công như thế nào

Bằng cách đưa ra địa điểm cho mọi người đến với nhau để thảo luận về các vấn đề chung và cách để cải thiện tăng doanh thu, John Deere và Dale Carnegie Training đã làm việc với nhau để giúp củng cố sự nhất quán trong mạng lưới Deere đồng thời tăng cường kết quả kinh doanh. Công việc của Dale Carnegie Training đã cho thấy tạo ra các kết quả tức thời đo lường được cho John Deere đồng thời đảm bảo các kết quả dài hạn.

Những thách thức

Với sự cạnh tranh ngày càng tăng trong ngành nông nghiệp, John Deere không còn có thể dựa vào danh tiếng của mình để đạt được doanh thu, vì vậy công ty quyết định rằng đã đến lúc phải tập trung cải thiện các kỹ năng bán hàng của nhân viên để họ tập trung các kỹ thuật bán hàng của họ vào giá trị các sản phẩm và dịch vụ của John Deere.

Các giải pháp

Mạng lưới nhượng quyền thương mại toàn cầu của Dale Carnegie Training phản ánh mô hình đại lý phi thập trung hóa của Deere. Ngoài ra, khả năng học hỏi được bản địa hóa đã hỗ trợ cho loại hình huấn luyện chuyên ngành trong khu vực mà John Deere đang tìm kiếm. Các chuyên gia huấn luyện am hiểu điều kiện nông nghiệp bản địa đã làm việc với các giám đốc vùng của Deere để xác định những thách thức kinh doanh cụ thể trong khu vực cụ.

Kết quả

Ở cuối chương trình huấn luyện, các đại lý của Deere đã tiến xa vớimột niềm tin mới về khả năng giao tiếp và bán hàng của chính họ. Họ háo hức chia sẻ những gì họ biết và được trang bị tốt hơn để thu hút khách hàng thông qua việc học cách xây dựng mối quan hệ thành công dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng.

"Theo nguyên tắc, chúng tôi thường bán các thiết bị trị giá khoảng từ $ 50.000 đến $ 75.000 trong sự kiện Open House. Năm nay, chúng tôi đã bán các thiết bị với trị giá $ 350.000 trong cùng khoảng thời gian tương tự."

John Deere - Đại lý Maine của John Deere

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.