iBahn Logo

iBAHN hợp tác với Dale Carnegie Training để phát triển một giải pháp được thiết kế nhằm tăng doanh thu từ các khách hàng hiện có, tăng lợi nhuận trên mỗi lẫn bán hàng, và giảm thời gian cần cho mỗi giao dịch. Giải pháp này đã đạt được thông qua một loạt các sự kiện bao gồm một chương trình khách hàng bí ẩn, các cuộc phỏng vấn một đối một với đội ngũ bán hàng, và quan sát các cuộc gọi bán hàng. Từ những sự kiện này, Dale Carnegie Training đã phát triển một giải pháp tập trung vào việc quản lý thời gian, dịch vụ khách hàng và hiệu quả bán hàng.

Họ đang thành công như thế nào
Việc trình bày và truyền đạt chương trình huấn luyện quá tuyệt vời. Đội ngũ được được động viên và nạp lại năng lượng một cách triệt để. Điều tuyệt vời nhất là có thể thấy đội ngũ sau cùng cũng thực sự thay đổi hành vi và áp dụng các kỹ năng mà họ đã được dạy.
Challenge Icon

Những thách thức

Suy thoái kinh tế dẫn đến sự co cụm của thị trường. iBAHN cần cung cấp một trải nghiệm khách hàng tuyệt vời để đảm bảo họ thu được nhiều nhất từ

Solution Icon

Các giải pháp

Dale Carnegie Training cung cấp một giải pháp tập trung vào dịch vụ khách hàng tùy biến, kinh doanh và quản lý thời gian.

Results Icon

Kết quả

Gary Bristow, Giám đốc thương mại khu vực EMEA cho iBAHN, nhận xét: "quý 4 của chúng tôi là một thành công lớn và chúng tôi có được tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm hai con số trong năm mà được xem là khó khăn nhất trong lĩnh vực khách sạn trong suốt mấy thập kỷ qua. Rõ ràng chương trình huấn luyện Dale Carnegie đã đóng một phần quan trọng trong việc giúp chúng tôi đạt được thành công này".

"Việc trình bày và truyền đạt chương trình huấn luyện quá tuyệt vời. Đội ngũ được được động viên và nạp lại năng lượng một cách triệt để. Điều tuyệt vời nhất là có thể thấy đội ngũ sau cùng cũng thực sự thay đổi hành vi và áp dụng các kỹ năng mà họ đã được dạy".

Testimonial Image
iBahn - Gary Bristow, Giám đốc thương mại khu vực EMEA, iBAHN