Mối quan hệ giữa Hugh Symons với Dale Carnegie bắt đầu từ một cá nhân, Giám đốc kinh doanh, Bob Sweetlove. Nhờ có trải nghiệm ban đầu này, Sweetlove đã nhận ra được giá trị mà Dale Carnegie Training có thể đem lại Hugh Symons trong thời gian điều chỉnh của thị trường. Anh bắt đầu yêu cầu tất cả các quản lý tam gia khóa học Kỹ năng Lãnh đạo cho cấp quản lý đội nhóm của Dale Carnegie Training. Theo Sweetlove, Chương trìn huấn luyện Kỹ năng lãnh đạo dành cho nhà quản lý cung cấp cho các quản lý bộ nguyên tắc chi phối và bộ công cụ thiết thực giúp họ thành công hơn. "Nó giúp các quản lý của chúng tôi có khả năng áp dụng các kỹ thuật quản lý vào thực tế tốt hơn."

Họ đang thành công như thế nào

Hiện giờ Dale Carnegie Training đã phổ biến tại công ty và góp phần gia tăng sự hợp tác và tin tưởng những người lãnh đạo trong đội ngũ. Trong vai trò giám đốc kinh doanh, Carlos Pestana đảm bảo rằng tất cả nhân viên kinh doanh bên trong và bên ngoài của ông phải tham dự chương trình Kỹ năng bán hàng đạt lợi thế của Dale Carnegie Training. Những lợi ích từ việc Hugh Symons cam kết với Dale Carnegie Training là hữu hình và rộng khắp. Sau năm đầu tiên làm việc cùng Dale Carnegie Training, biến động nhân sự ở cấp quản lý và điều hành đã giảm đáng kể xuống còn một chữ số và duy trì ổn định kể từ đó. Theo Sweetlove, điều đáng chú ý nhất là "doanh số đã tăng theo từng quý trong ba năm qua."

Những thách thức

Trong một thị trường đang ngày càng trở nên cạnh tranh và biến động, Hugh Symons Communications cần phải trở thành nhanh nhẹn hơn và hiệu quả hơn. Hugh Symons cần tận dụng nguồn nhân lực của mình tốt hơn, uỷ thác cho nhân viên tự tư duy và trở nên chủ động và sáng tạo hơn.

Các giải pháp

Hugh Symons Communications bắt đầu để yêu cầu tất cả các nhà quản lý tạm dự khóa học Kỹ năng lãnh đạo dành cho nhà quản lý của Dale Carnegie Training. Sau đó, chương trình huấn luyện được mở rộng sang các bộ phận kinh doanh nơi có các đội nhóm kinh doanh được gửi đến khóa Kỹ năng bán hàng đạt lợi thế của Dale Carnegie.

Kết quả

Bob Sweetlove Giải thích: "Nhìn lại ba năm trước, nếu chúng không có các khóa học Dale Carnegie Training thì tôi sẽ ở trong tình huống như thế nào? Biến động nhân sự có cao hơn không? Có lẽ. Tôi sẽ có những quản lý kém hiệu quả hơn không? Chắc chắn! Tôi cực lực giới thiệu Dale Carnegie Training bởi vì tôi không chắc chắn sẽ không ai có thể tạo ra được kết quả tương tự. "

"Kể từ lần đầu tiên tham gia Dale Carnegie Training, chúng tôi có thêm hơn 480 khách hàng mới. Chúng tôi đã có một năm thịnh vượng nhất từ trước tới giờ."

Hugh Symons - Carlos Pestana, Giám đốc kinh doanh

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.