Khóa học Dale Carnegie cung cấp nền tảng cho chiến lược giáo dục, khi cho nhân viên Green Mountain dấn mình vào chương trình huấn luyện chặt chẽ theo từng giai đoạn mà cân bằng được giữa huấn luyện kèm cặp và huấn luyện nhóm. Khám phá bản thân là một điểm nhấn của chương trình huấn luyện, và từ buổi học đầu, học viên được thử thách mở rộng vùng an toàn của họ, chấp nhận rủi ro và tìm hiểu sâu về bản thân, thế mạnh và niềm đam mê của họ. Bằng cách phát triển một góc nhìn trân trọng và thái độ tích cực, các học viên bắt đầu nuôi dưỡng sự tôn trọng sâu sắc đối với những người khác và khám phá những điều cần làm để cộng tác và làm việc với những người khác trong tập thể.

Họ đang thành công như thế nào

Cho đến nay, hầu hết đội ngũ lãnh đạo Green Mountain đều đã tham gia chương trình huấn luyện tai Dale Carnegie Training. Các mức độ tham gia vào khóa học Dale Carnegie tiếp tục mở rộng khi các quản lý chứng kiến những cải thiện về hiệu quả làm việc của nhân viên khi tham gia khóa huấn luyện. Khi mọi người gắn kết và đam mê với công việc thì những thứ mà họ đạt được là không giới hạn.

Những thách thức

Sau khi có được sự thành công vững chắc trên thị trường cốt lõi của mình, Green Mountain Coffee Roasters quyết định sẽ bắt đầu cố gắng mở rộng. Để bảo vệ nền văn hóa của mình và chuẩn bị cho nhân viên trước những thách thức phía trước, họ cần đẩy mạnh các sáng kiến

Các giải pháp

Khóa học Dale Carnegie đưa nhân viên Green Mountain dấn mình vào chương trình huấn luyện chặt chẽ theo từng giai đoạn mà cân bằng được giữa huấn luyện kèm cặp và huấn luyện nhóm. Trong 12 tuần, học viên tham gia vào một chu trình phát triển liên tục, trong đó họ có sự chuyển tiếp qua lại giữa lớp học và nơi làm việc, áp dụng nguyên tắc vào thực tế và nhận phản hồi từ đồng nghiệp của mình.

Kết quả

Những tiến bộ trong đổi mới và việc chia sẻ ý tưởng đã tạo ra sự gia tăng các dự án mang tính đột phá và các ý tưởng sáng tạo giúp cải thiện hiệu quả cũng như tiếp tục việc mở rộng ổn định.

"Bạn thực sự có thể thấy sự thay đổi trong con người. Họ có sự khác biệt rõ rệt. Họ gắn kết. Họ đã có bước tiến xa khi hoàn thành mọi việc."

Green Mountain - Bob Stiller, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành, Green Mountain Coffee Roasters

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.