Thực hiện một chương trình thiết kế theo nhu cầu của khóa học Dale Carnegie đã giúp các cá nhân thích nghi với những ưu tiên đang thay đổi của Giant. Các cá nhân cũng được huấn luyện vượt khỏi vùng an toàn và tìm hiểu cách phản hồi chủ động trước nhiều tình huống thực tế khác nhau trong công việc trong phạm vi an toàn của môi trường lớp học và nhóm đồng nghiệp. Với sự giúp đỡ của Dale Carnegie Training, Giant Food đã tạo ra một tầm nhìn quản lý chung và môi trường làm việc mà tất cả nhân viên có thể gắn kết vào sứ mệnh và thành công tiếp nối của công ty.

Họ đang thành công như thế nào

Mặc dù có nhiều sự thay đổi to lớn, đa phần những người duy trì trách nhiệm vẫn là các học viên tốt nghiệp Dale Carnegie. Mạng lưới các cựu học viên Dale Carnegie đã kéo các khía cạnh khác nhau của tổ chức Giant lại gần nhau hơn và góp phần xóa tan các rào cản giao tiếp từng tồn tại giữa doanh nghiệp và và các bên điều hành kinh doanh. Sự hết mình của công ty đối với sự tiến bộ cá nhân và phát triển nghề nghiệp đã giúp duy trì cảm giác tự hào.

Những thách thức

Sau một thời gian căng thẳng của một sáp nhập quản lý, nhiều người lao động dài hạn Giant đã phải rời công ty ADH, trong khi thêm nhân viên hại ảnh hưởng của thu hẹp quy mô. Theo Để Nancy Crisafulli, Giám đốc Đào tạo của Giant, công ty "đã có một số nhà khai thác tuyệt vời với kiến

Các giải pháp

Dale Carnegie Training đã điều chỉnh cấu trúc của khóa học Dale Carnegie để thích ứng với ưu tiên thay đổi của Giant. Nhờ thời gian học trong lớp và làm việc xen kẽ, khóa học thử thách nhân viên Giant áp dụng các công cụ và kỹ thuật mà họ đã học cho công việc hàng ngày của họ, chuẩn bị cho họ nắm lấy một cách tiếp cận quản lý cân bằng và linh hoạt hơn.

Kết quả

Việc đào tạo có ảnh hưởng ổn định đối với nguồn nhân lực của Giant, từ đó kéo các khía cạnh khác nhau của tổ chức Giant lại gần nhau hơn và góp phần xóa tan các rào cản giao tiếp từng tồn tại giữa doanh nghiệp và và các bên điều hành kinh doanh. Song song với việc những người quản lý đã tăng thêm sự tự tin và tự nhận thức, họ cũng trở nên có năng suất và thành công hơn trong các mối quan hệ của họ, nuôi dưỡng một văn hóa chung dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng và trao quyền. Kết quả là Giant Food tạo ra một tầm nhìn quản lý chung và môi trường làm việc mà tất cả các nhân viên có thể gắn kết vào sứ mạng và thành công tiếp nối của công ty.

"Chất lượng cuộc sống luôn luôn là vấn đề lớn trong ngành bán lẻ bách hóa. Dale Carnegie Training là chìa khóa trong việc giúp đỡ người của chúng tôi tạo ra sự cân bằng. Bạn có thể nhìn thấy và nghe thấy sự khác biệt trong các cửa hàng của chúng tôi. Mức độ căng thẳng thấp hơn. Mọi người đang mỉm cười. Khách hàng được đối xử tốt.

Giant - Nancy Crisafulli, Giám đốc Đào tạo Giant Food

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.