Khóa học Kỹ năng lãnh đạo danh cho cấp quản lý của Dale Carnegie đã cung cấp các quản lý một quy trình có cấu trúc để làm việc với mọi người và phát triển phong cách lãnh đạo cá nhân. Trong vòng một năm, 76 nhân viên đã đảm trách được các vị trí quản lý. "Họ không phải là nhân viên mới, vì vậy rõ ràng là điều đó đã mang lại lợi ích cho chúng tôi", Giordano cho biết. Khóa học đã tập hợ các cá nhân ở khắp công ty lại với nhau và đưa họ vào một môi trường mà họ buộc phải giao tiếp và học hỏi lẫn nhau. "Đó là bởi vì trong lớp huấn luyện Carnegie những người này đã ngồi lại cùng nhau để tìm ra các cơ hội kinh doanh. Điều này mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng tôi", Tony Giordano nói.

Họ đang thành công như thế nào

Nhờ Dale Carnegie Training, Fred Weber đã phát hiện ra rằng lãnh đạo hiệu quả không phải là quản lý nhiều mà là khuyến khích một bầu không khí đổi mới trong đó nhân viên cảm thấy được trân trọng và có thể thành công. Với một thế hệ lãnh đạo đầu tàu mới, Weber là một lần nữa sẵn sàng cho sự tăng trưởng khi tiếp tục vị trí thống trị của mình trên thị trường.

Những thách thức

Phần lớn nền tảng kiến

Các giải pháp

Chương trình Kỹ năng lãnh đạo dành cho nhà quản lý cung cấp sự cân bằng hợp lý giữa xây dựng đội nhóm, học hỏi dựa trên nguyên tắc và phát triển kỹ năng thực tế đã giúp công ty đạt được một tầm nhìn quản lý thống nhất. Cá nhân từ khắp nơi trong công ty được đặt trong một môi trường mà họ bị buộc phải giao tiếp và học hỏi lẫn nhau.

Kết quả

các dự án mới về đổi mới không được xem xét trước đây đã hé mở những cơ hội cho các dòng doanh thu, một trong số đó đã giúp tiết kiệm chi phí hơn 2 triệu $. Trong khoảng thời gian một năm tăng trưởng dữ dội, 76 nhân viên đã đảm nhận trách nhiệm quản lý. Với một thế hệ lãnh đạo mới, Weber một lần nữa đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng.

"Tôi không thể nói hết về những gì mà quy trình này làm được cho công ty chúng tôi. Thông qua hình thức và cấu trúc của khóa học, chúng tôi đã có thể bảo rằng chúng đều theo đuổi mục tiêu chung. Việc làm toàn bộ tổ chức hướng theo đúng tầm nhìn của chủ tịch chúng tôi là rất mạnh mẽ và tạo ra phần thưởng tuyệt vời cho nhân viên và cổ đông của chúng tôi ".

Fred Weber - Tony Giordano, Phó chủ tịch cao cấp phụ trách Dịch vụ Vật liệu, Fred Weber, Inc.

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.