Fabric Architecture Logo

Chương trình huấn luyện Lãnh đạo tạo đột phát dành cho cấp quản lý đã được thực hiện để tăng cường kỹ năng quản lý, giúp các giám đốc tập trung vào việc phát triển công việc kinh doanh. Ngoài ra, chương trình Kỹ năng bán hàng đạt lợi thế được thiết kế theo nhu cầu đã trang bị cho đội ngũ Fabric Architecture sự tự tin và một quy trình để trình bày các giải pháp của họ một cách sôi nổi, gây ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện và chốt bán hàng nhiều hơn. Khi quá trình thay đổi tiếp tục, những người chủ chốt được lựa chọn tham dự chương trình Giao tiếp hiệu quả và Đắc nhân tâm của Dale Carnegie. Chương trình dạy họ trở nên thành thạo trong việc xây dựng và củng cố các mối quan hệ nhân tế cũng như có thể quản lý vai trò của họ trong một môi trường làm việc có nhịp độ nhanh và luôn thay đổi.

Họ đang thành công như thế nào
Nhờ có chương trình huấn luyện Kỹ năng lãnh đạo dành cho cấp quản lý và áp lực tạo ra phương thức hoạt động hiệu quả hơn, công ty được đã được tái cơ cấu thành một cấu trúc phẳng đưa nhân viên tiếp xúc với nhiều vai trò đa dạng bao gồm việc bán hàng. Chương trình Kỹ năng bán hàng đạt lợi thế đã giúp công ty đạt được mức tăng trưởng doanh số 26% so với năm trước đó. Nhờ chương trình Giao tiếp hiệu quả và Đắc nhân tâm, mọi người hiện đã được trang bị kỹ năng giải quyết các vấn đề khi hợp tác người khác, tập trung hơn trong vai trò lãnh đạo và thể hiện bản thân bằng sự nhiệt tình và tự tin trong mọi tình huống.
Challenge Icon

Những thách thức

Để phát triển công việc kinh doanh xa hơn nữa, ban quản lý cấp cao của Fabric Architecture nhận ra rằng họ cần phải thay đổi cơ cấu tổ chức. Giám đốc Debra Drew, một học viên tốt nghiệp của Dale Carnegie, muốn chắc chắn rằng đội ngũ cần phải được hỗ trợ thông qua những yếu tố giúp tay đổi nhanh chóng của chương trình cũng như công việc kinh doanh hiện tại không bị ảnh hưởng.

Solution Icon

Các giải pháp

Ban đầu ba người được cử tham dự các chương trình huấn luyên Kỹ năng lãnh đạo cho cấp quản lý giúp tăng cường kỹ năng quản lý để các giám đốc có thể tập trung vào việc phát triển công việc kinh doanh. Đội ngũ tiếp xúc với khách hàng sau đó được cho tham dự vào chương trình Kỹ năng bán hàng lợi thế tại công ty nhằm trang bị cho họ sự tự tin và một quy trình để trình bày giải pháp. Sau đó bốn người chủ chốt đã được lựa chọn để tham dự chương trình Kỹ năng giao tiếp hiệu quả để họ trở nên thành thạo trong việc xây dựng và củng cố các mối quan hệ nhân tế.

Results Icon

Kết quả

Sự thay đổi cơ cấu đã diễn ra thành công với rất ít sự gián đoạn đối với công việc kinh doanh. Bằng cách cải thiện mối quan hệ với nhà cung cấp, nguồn nhân lực thầu phụ tăng lên đến 70%. Công ty đã đạt được mức tăng trưởng doanh số 26% so với năm trước. Bằng cách thay đổi cách tiếp cận xem khách hàng là trung tâm, tỷ lệ chốt hợp đồng đề xuất tăng lên 23%.

"Fabric Architecture đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng đáng kể và sự hợp tác của chúng tôi với Dale Carnegie sẽ đảm bảo cho nhân lực của chúng tô có những kỹ năng tốt nhất để tạo ra những kết quả mà chúng tôi cần."

Testimonial Image
Fabric Architecture -