Chương trình huấn luyện Kỹ năng lãnh đạo dành cho cấp quản lý đã giúp phát triển các kỹ năng quy trình của các quản lý cấp cao và chuẩn bị cho họ quản lý dự án, giao việc và trao quyền cho người khác hiệu quả hơn. Khóa học Dale Carnegie (Đắc nhân tâm) được mở ra cho cả quản lý cấp trung và quản lý cấp ca để phát triển hơn nữa sự tự tin và kỹ năng giao tiếp của mỗi cá nhân. Hướng tiếp cập thực tế và hướng vào tập thể đã giúp đoàn kết đội ngũ lãnh đạo mới và giúp họ tập trung vào việc thiết lập các mục tiêu hiệu quả làm việc cho công ty.

Họ đang thành công như thế nào

Sự cộng tác chéo chức năng đã giúp xóa tan sự phân chia rẻ giữa các phòng ban và cải thiện quá trình giao tiếp, giúp kéo các phạm vi khác nhau của tổ chức lại gần nhau hơn. Những hiệu quả đạt được thông qua quy trình công việc được cải thiện và sự tăng cường ủy thác trác nhiệm giúp các quản lý quản lý tiếp nhận nhân viên mới và đảm nhận thêm nhiệm vụ khác mà không cần phải tăng thêm phân tầng quản lý. Công ty càng phát hiện ra nhiều điểm chung thì càng trở nên mạnh mẽ và đoàn kết.

Những thách thức

Delta Dental của Arkansas là một tổ chức có nhiều nhân tài, nhưng cần bổ sung kỹ năng quản lý. Nhiều quản lý cấp trung không được chuẩn bị đầy đủ để thực hiện tất cả các trách nhiệm hàng ngày và giải quyết mâu thuẫn phát sinh giữa các nhân viên của họ, dẫn đến sự bất mãn ngày càng gia tăng và tỷ lệ biến động nhân sự cao.

Các giải pháp

Dale Carnegie Training đề xuất hướng tiếp cận huấn luyện hai giai đoạn - Kỹ năng lãnh đạo cho cấp quản lý để cải thiện kỹ năng lãnh đạo và Khóa học Dale Carnegie (Đắc nhân tâm) để thúc đẩy sự tự tin và kỹ năng giao tiếp của cá nhân. Học viên đã áp dụng lý thuyết vào thực tiễn đồng thời phát triển các giải pháp kinh doanh để giúp cải thiện hiệu quả và năng suất hoạt động của Delta.

Kết quả

Dale Carnegie Training đã giúp Delta Dental xác định cơ hội để đáp ứng các mục tiêu hoạt động, năng suất và hiệu quả, giảm chi phí và cải thiện khả năng dịch vụ của mình. Khi nhân viên tăng sự tự tin thì năng suất của họ được cải thiện và quá trình giao tiếp và hợp tác phát triển mạnh mẽ. Kết quả là Delta Dental đạt mức hiệu quả làm việc kỷ lục trong hoạt động và lợi nhuận tài chính.

"Các chương trình của Dale Carnegie là độc nhất vô nhị. Năm ngoái là năm hoạt động tốt nhất, tài chính tốt và tăng trưởng tốt nhất trong lịch sử của công ty chúng tôi. Điều đó xảy ra là do mọi người đã được huấn luyện rất tốt để làm công việc của mình một cách vô cùng hiệu quả cũng như truyền cảm hứng cho những người khác cũng làm như vậy. Dale Carnegie có rất nhiều kinh nghiệm trong hình thức huấn luyện này trên toàn thế giới. "

Delta Dental - Ed Choate, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Delta Dental Arkansas

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.