Coburg Logo

Với một thị trường cạnh tranh và như vậy không có nhiều chỗ để vận động, Coburg nhận thấy cần phải cho đội ngũ quản lý làm việc cùng nhau để cắt giảm chi phí và tăng hiệu quả. Dale Carnegie đã làm việc với Coburg để xác định mục tiêu và phát triển một giải pháp tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của họ. Rackley nói: "Kết quả cuối cùng là tất cả mọi người đã đồng ý rằng đây là chính xác những gì chúng tôi muốn. Mọi người đều có cảm giác rằng đây không chỉ là Dale Carnegie mà đây là một khóa huấn luyện quản lý Dale Carnegie / Coburg". Theo Rackley, chương trình huấn luyện tùy chỉnh được DCT phát triển cho Coburg Diary đang tạo ra các kết quả rất hữu hình vượt xa khoản đầu tư.

Họ đang thành công như thế nào
Ông cho biết: "Hiện nay, chúng tôi đang trong một năm tốt nhất về tiết kiệm chi phí của mười năm qua. Song song với một số dự án và sáng kiến sẵn có trước khi bắt đầu DCT, tôi cảm thấy rất mạnh mẽ rằng, và tôi chắc chắn đội ngũ quản lý của tôi cũng vậy, chương trình huấn luyện cấp quản lý mà chúng tôi trải qua đã thực sự giúp nâng cao sự tập trung của chúng tôi vào những dự án có thể đem lại lợi ích tài chính lớn nhất đó của chúng tôi. Chúng tôi đã lên năm hoặc sáu mục tiêu cụ thể mà sẽ giúp chúng tôi khỏe mạnh về tài chính."
Challenge Icon

Những thách thức

Do cạnh tranh khốc liệt, Coburg Diary cần tăng năng suất và hiệu quả để có thể tiếp tục cạnh tranh trong một thị trường mà sản phẩm dễ hư hỏng và lợi nhuận biên rất mỏng.

Solution Icon

Các giải pháp

Coburg và Dale Carnegie Training đã phát triển một chương trình lãnh đạo tùy chỉnh để giúp các nhà quản lý nâng cao việc giao tiếp và hợp tác nhằm giảm chi phí kinh doanh.

Results Icon

Kết quả

Quá trình giao tiếp được nâng cao trong đội ngũ quản lý có thể giúp nâng cao kết quả kinh odanh và dẫn đến sự thay đổi trong cách Coburg sản xuất sản phẩm. Theo Rackley, hai yếu tố này đã góp phần giúp Coburg Diary có một năm đẹp nhất về lợi nhuận ròng trong lịch sử gần đây.

"Tôi hết mực kiến nghị văn phòng công ty chúng tôi nghiêm túc với việc sử dụng chương trình huấn luyện cấp quản lý Dale Carnegie. Tôi nói với họ rằng đó môi trường xây dựng đội nhóm tuyệt vời và tất cả mọi người nên nắm bắt tốt hơn và cam kết với những gì công ty đang tìm cách đạt được. "

Testimonial Image
Coburg - Gary Rackley, Tổng Giám đốc, Coburg Diary