Để xây dựng dựa trên các kỹ năng của mình, CamWest đã áp dụng các nguyên tắc nền tảng của Dale Carnegie từ Khóa học Lãnh đạo tạo đột phá và Kỹ năng bán hàng đạt lợi thế tập trung đồng thời vào bán hàng và quan hệ nhân tế. Dale Carnegie Training đã phát triển giáo trình bán hàng và một loạt chương trình huấn luyện thiết kế theo yêu cầu chuyên biệt cho tổ chứ và văn hóa của họ.

Họ đang thành công như thế nào

Khi CamWest đã tiếp tục học hỏi cùng nhau, công ty đã tiếp tục phát triển với nhau. Chương trình huấn luyện đã thiết lập các kênh giao tiếp và cải thiện dòng chảy ý tưởng và thông tin xuyên suốt công ty, góp phần thống nhất tổ chức và Củng cố văn hóa, tầm nhìn và giá trị của CamWest.

Những thách thức

CamWest nhận thấy rằng việc hướng nhân viên kinh doanh độc lập theo đúng với tầm nhìn và triết lý của mình thông qua huấn luyện với các quản lý dự án tại chỗ cuối cùng sẽ làm chuyển biến dịch vụ khách hàng tốt hơn và cung cấp cho Khách hàng một trải nghiệm mua hàng tại nhà đặc biệt.

Các giải pháp

phong cách và cách tiếp cận linh hoạt Dale Carnegie Training của cung cấp một giải pháp đào tạo toàn diện CamWest Điều đó sẽ cho phép tập trung vào bán hàng và STI Cả hai mối quan hệ con người cần Đồng thời. Đưa tất cả các bộ phận khác nhau của tổ chức cùng sứ mệnh CamWest của đã giúp củng cố, tầm nhìn và giá trị.

Kết quả

Làm việc tập thể giúp học viên phát triển một tiếng nói chung để giao tiếp liền mạch hơn với khách hàng và với nhau. Trong bốn năm kể từ khi chương trình huấn luyện bắt đầu, CamWest đã phát triển với tốc độ gần 15% hàng năm. Nhân tài mới đổ về đã giúp cho công ty phát triển nền tảng của một đội ngũ vững mạnh.

"Tôi luôn tin rằng công ty chúng tôi có thể thậm chí còn mạnh hơn nữa khi làm việc cùng nhau, tập trung vào khách hàng của chúng tôi và cung cấp dịch vụ vượt trọi. Đó là lý do tại sao tôi tiếp tục ủng hộp việc huấn luyện tiếp theo. Chương trình huấn luyện mà chúng tôi đã thực hiện cực ký có giá trị nhiều và đã đóng góp trực tiếp vào thành công của CamWest. Chương trình đã hoàn toàn nâng chúng tôi lên một tầm cao mới ".

CamWest - Carolyn Gladwell, Phó Chủ tịch phụ trách Tiếp thị & Bán hàng

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.