Deneyimle İnavosyonun 3+3'ü

Bu Tanıtım Raporunun Faydası

Bu yazıda, şirketlerin başarısındaki engeller olarak gördükleri zorlukları çözmek için kullandıkları altı yenilik üzerinde durulmaktadır. 3 pazara dönük eğilim ve 3 işyeri odaklı eğilim vardır. İşyeri trendleri işyeri deneyimini en iyi nasıl optimize edebileceklerini değerlendirirken, Pazar odaklı eğilimler müşterilerin beklentilerinin anlaşılmasını ve belirtilmemiş ihtiyaçlarını analiz eder.

Kendi Kopyanızı İndirin
Icon

Ne Öğreneceksiniz

Çalışanlar sürekli olarak daha iyi bir fırsat için iş piyasasını tararken bile, son yıllardaki gelişmeler, müşterilerin bir rakip bulup kaçmasını her zamankinden daha kolay hale geldi. Hem pazarda hem de işyerlerinde 6 trend yeniliği anlama (3 + 3!) kurumunuzdaki deneyimi her seviyede kişiselleştirebilmenizi sağlayacaktır. Müşteri ve çalışanların ihtiyaçlarını belirlemeye, yanıtlamaya ve öngörmeye yönelik yeni yollar keşfedeceksiniz ve bu ihtiyaçları karşılamak için yenilikçi yaklaşımlar keşfedeceksiniz. Rakipler gözünüzü dört açın!

Icon

Buna Neden İhtiyacınız Var

Şirketlerin büyük çoğunluğu inovasyonun tüm boyutlarına hakim olmakta zorlanıyorlar fakat kurumlarıyla iş yapma deneyiminin kapsamını daraltarak daha iyi hizmet vereceklerdir. İnovasyon, kurumların her seviyede yaptıklarına entegre olabilecek bir şey olarak düşünülmelidir. Bu araştırmanın bulguları, pazara dönük eğilimlerin üçünü ve kurumların tüm pazarlar ve paydaşlarla olan tüm deneyimi boyunca yenilik yapmalarına yardımcı olacak üç işyeri odaklı eğilimi ortaya koyuyor.

Icon

Bununla Ne yapacaksınız

Günümüz müşterilerini anlamak, müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmak ve satış sonuçlarını olumlu şekilde etkilemek konusunda bir anlayış geliştirin. Bireysel ihtiyaç ve beklentileri daha verimli ve etkin bir şekilde karşılayarak, kuruluşlar, hem müşterilerin hem de çalışanların işbirliğini sağlayayarak, işletmelerin her alanında yeniliği güçlendirebilirler.

Logo

Bu Rehber Yazıyı şimdi Edinin

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!