Icon/In Person/Turqious
Değişimi Etkin Yönetmek (Live Online)

Bu modül, liderlerin değişime hazır olmalarına ve olumlu iş sonuçları elde etmeleri için çalışanlarını cesaretlendirmelerine yardım eder.

This event is closed.

Bülteninizi aldığınızda güncel kalmak çok kolay

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.