Dale Carnegie Kursu, Greenstone çalışanlarını, grup eğitimi ile bireyselleştirilmiş koçluğu dengeleyen sıkı bir zaman aşamalı eğitim müfredatına sokarak, bir eğitim stratejisi temel taşı oluşturdu. Kendini keşfetme, eğitimin kendine özgü bir niteliğidir ve ilk seanstan itibaren katılımcılar konfor alanlarını genişletmek, risk almak ve kendileri, güçleri ve tutkuları konusundaki anlayışlarını derinleştirmekle sınanmıştır. Daha takdirkar bir bakış açısı ve olumlu tutum geliştiren katılımcılar, başkalarına daha derin bir saygı duymaya ve bir takımın parçası olarak başkalarıyla işbirliği yapmak ve birlikte çalışmak için işbirliği yapmak için ne gerektiğini keşfettiler.

Şimdi Nasıl Başarıyorlar?

Green Mountain'ın liderlik takımının çoğu Dale Carnegie Training'i almıştır. Dale Carnegie Kursundaki katılım seviyeleri, yöneticiler eğitim alan çalışanların performansındaki iyileşmelere tanık oldukça artmaya devam etti. İnsanlar işlerine ilgilerini verdiklerinde ve tutkuyla yaklaştıklarında, başarabileceklerinin sınırı yoktur.

Zorluklar

Ana pazarında istikrarlı bir başarının keyfini çıkartan Green Mauntain Coffee Roasters genişleme çabasına girişebileceklerine karar verdiler. Kurum kültürünü korumak ve çalışanlarını bu büyüme süreci içerisinde zorluklara hazırlamak için eğitim insiyatiflerini daha yüksek bir düzeye taşımaya ihtiyaçları vardı.

Çözümler

Dale Carnegie’nin 12 haftalık temel kursu, Green Mountain çalışanlarını zaman safhaları olan çok sıkı bir eğitim müfredatına daldırarak, dengeli bir bireysel koçluk programıyla ve grup eğitimi ile desteklenmiş bir eğitimden geçirecekti. 12 hafta boyunca katılımcılar sürekliliği olan bir gelişim döngüsüne katıldılar ve bu süreçte aynı zamanda sınıftan işyerine de geçiş yaptılar. Bu geçişlerde, eğitimlerde gördükleri prensipleri işyerinde uygulamaya koyarak, iş arkadaşlarından geri bildirim aldılar.

Sonuçlar

Yenilikçilikte ve yaratıcılıkta ilerleme ile fikir paylaşımlarının artması, çığır açan iş atılımlarının tomurcuk vermesini tetikledi. Yaptıkları projeler ve yaratıcı fikirleri, verimliliklerini arttırarak, istikrarlı bir büyüme yakalamalarına yardımcı oldu.

“İnsanlardaki değişimi gerçekten görebilirsiniz. Önemli derecede değişmişlerdir. İşe bağlanmışlardır. İşlerin hallolması için o ekstra mesafeyi gitmektedirler.”

Green Mountain - Bob Stiller, Kurucu ve CEO, Green Mountain Coffee Roasters

Bülteninizi aldığınızda güncel kalmak çok kolay

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.