คู่มือการจัดการการขาย

ประโยชน์ของ eBook นี้

ผู้นำการขายที่ประสบความสำเร็จมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่มีความผูกพันต่อองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการและสมาชิกในทีมเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักของความผูกพันของพนักงานและความสำเร็จของทีม เมื่อผู้จัดการมีบทบาทที่แข็งแกร่ง และมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายองค์กรและความรับผิดชอบของพนักงาน พวกเขาจะรู้สึกว่าพวกเขาสามารถสร้างความแตกต่างได้ และรู้สึกผูกพันและมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายขอององค์กร

ดาวน์โหลด
Icon

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

คุณจะได้รู้จักกับ 5 แรงขับเคลื่อนที่ช่วยสร้างผู้นำด้านการขายที่สร้างแรงบันดาลใจ เริ่มจากการตรวจสอบวิธีการปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นของคุณเอง เรียนรู้ทักษะการติดต่อสื่อสารใหม่ๆ และค้นพบวิธีการทำให้ทีมของคุณรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ พัฒนาแผนงานที่ชัดเจนสำหรับกระบวนการขายที่กำหนดเป้าหมายในการทำงาน สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน แบะสร้างความมั่นใจว่า พนักงานของคุณมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอ และเห็นถึงความสัมพันธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

Icon

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้

พนักงานขายส่วนใหญ่ปรารถนาการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเอง และมีความสามารถในการรับมือกับงานที่ท้าทายได้ดีกว่าเดิม ด้วยเทคนิคการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการฝ่ายขายที่แข็งแก่งจะสามารถช่วยพัฒนาทักษะที่จะทำให้ทีมพนักงานขายสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าที่วางไว้ ในขณะเดียวกันยังสามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคนในทีมไปด้วยได้ ผู้จัดการฝ่ายขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งการสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความเชื่อใจและผูกพัน ตลอดจนถึงการวางแผนเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

Icon

คุณจะทำอะไรกับมัน

บางทีประโยชน์ในระยะยาวที่มีคุณค่าที่สุดจาก ebook เล่มนี้คือการที่คุณสามารถเริ่มตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นได้ด้วยวิธีใหม่ๆอย่างลึกซึ้ง ผู้นำที่มีประสิทธิภาพตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างความเชื่อใจ ความเคารพ และความสัมพันธ์ พวกเขาต้องการเข้าใจถึงสิ่งที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจคนที่หลากหลายภายในทีมอย่างแท้จริง และมีความสามารถในการจูงใจให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงทักษะทางธุรกิจเท่านั้น แต่มันคือบทเรียนของชีวิต!

Logo

รับ eBook ตอนนี้

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!