ประสิทธิภาพในการขาย: เอาชนะข้อโต้แย้ง

Benefit of this eBook

ตราบใดที่คุณยังทำธุรกิจอยู่ การเอาชนะข้อโต้แย้งเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่เสมอ ebook เล่มนี้จะให้คำแนะนำคุณ ถึงขั้นตอนในการเอาชนะข้อโต้แย้งโดยการรับฟังความวิตกกังวลของลูกค้า การถามเพื่อทำความเข้าใจ ลดความขัดแย้งลงด้วยการแสดงออกว่าคุณเข้าใจ การตอบรับอย่างถูกวิธี และท้ายสุดคือการประเมินดูว่า ลูกค้าของคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือไม่

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

คุณจะได้พบกับ 5 ขั้นตอนสำคัญในการเอาชนะข้อโต้แย้งที่บางครั้งขาดหลักการและเหตุผล แต่เป็นการใช้อารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้ที่จะตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของลูกค้านอกเหนือจากอุปสรรคอื่นๆที่อาจทำให้เขาไม่ตัดสินใจซื้อ

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้

การเอาชนะข้อโต้แย้งไม่ได้เกี่ยวกับการปิดการขายเพียงอย่างเดียว มันเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ เป็นโอกาสของคุณในการแสดงให้ลูกค้ารู้ว่า คุณะร้อมรับฟังและเข้าใจ เมื่อลูกค้ารู้สึกว่าเราเข้าใจในตัวพวกเขา ความเป็นไปได้ของการทำธุรกิจในอนาคตจะมากกว่าเดิม

คุณจะทำอะไรกับมัน

เมื่อข้อโต้แย้งได้รับการแก้ไขอย่างน่าพึงพอใจ คุณจะมีมากกว่ายอดขาย เพราะคุณจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การแก้ไขการคัดค้านอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นขั้นตอนที่ต้องมีการรับฟังอย่างละเอียดรอบคอบ พร้อมกับการตอบรับในทางบวกและเป็นข้อเท็จจริงที่ช่วยแก้ปัญหาความวิตกกังวลของผู้ซื้อได้ เมื่อคุณมีความเชี่ยวชาญทักษะนี้ คุณจะทึ่งไปกับอัตราการปิดยอมขายที่สูงขึ้นกว่าเดิม!
ประสิทธิภาพในการขาย: เอาชนะข้อโต้แย้ง
ข้อมูลที่คุณให้จะถูกนำไปใช้ตามข้อกำหนดของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว.
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.