จุดไฟความผูกพันให้กับคนยุคใหม่

ประโยชน์ของบทวิจัยนี้

คนรุ่นใหม่หรือ Millennials กำลังจะกลายเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการทำงาน แล้วเราจะดึงดูดพวกเขาไว้ได้อย่างไร? บทวิจัยนี้ครอบคลุมข้อมูลในด้านกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เหมาะกับทุกๆคน

ดาวน์โหลด
Icon

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

เรียนรู้ถึงความสำคัญของคนรุ่น Millennials และสิ่งที่ช่วยดึงดูดให้พวกเขาอยู่ และรู้สึกผูกพันกับองค์กร ค้นพบการถอดรหัสความต้องการของคนรุ่นใหม่ และเชื่อมโยงช่องโหว่นั้นโดยการพัฒนา และการสื่อสาร คนรุ่น Baby Boomers และ Millennials สามารถทำงานร่วมกันได้หากได้รับเครื่องมือและการฝึกฝนที่ถูกต้อง

Icon

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้

Millennials กำลังมีจำนวนมากกว่า Baby Boomers ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งสองรุ่นมีความสำคัญ การเข้าใจกระบวนการคิดและการทำงานของ Millenials และสิ่งที่ช่วยสร้างความผูกพันให้กับพวกเขา ตอนนี้มีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา เพื่อสร้างทีมงานที่ยอดเยี่ยม และยั่งยืน

Icon

คุณจะทำอะไรกับมัน

ปรับรูปแบบการเป็นผู้นำของคุณเพื่อสร้างความผูกพัน และทำให้พนักงานคงอยู่กับบริษัท เปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณให้เป็นที่ที่ Baby Boomers และ Millennials ทำงานร่วมกันได้อย่างสำเร็จ ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในวันข้างหน้าสำหรับคนทุกๆรุ่น

Logo

รับบทวิจัยตอนนี้

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!