เสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน: บทบาทของผู้บังคับบัญชา

ประโยชน์ของบทวิจัยนี้

คววามผูกพันหมายถึงพนักงานที่มีความสุขและภักดี และลูกค้าที่มีความสุขและภักดีเช่นกัน ความผูกพันนำไปสู่อัตราการย้ายงานที่น้อยลง และนั่นส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของยริษัทเช่นกัน การรับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบัน เป็นเหมือนกับแรงกระตุ้นความผูกพันของพนักงาน ช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนในระดับความผูกพันของพนักงานในองค์กร รวมไปจนถึงผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

ดาวน์โหลด
Icon

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

ผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบันมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก เรียนรู้วิธีเพิ่มขีดจำกัดของพวกเขาเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ที่อาจเกิดจากการลงทุนในบุคลากรของบริษัท ค้นพบวิธีการเปลี่ยนพนักงานที่ไม่ผูกพันกับองค์กรให้กลายเป็นผูกพันอย่างเต็มที่ผ่านการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง ที่สามารถสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีจากผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบันของเหล่าพนักงกาน

Icon

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้

พนักงานไม่ได้ออกจากบริษัท แต่พวกเขาออกจาก คน เปลี่ยนผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบันให้กลายเป็นคนที่พนักงานไม่อยากจากไป ด้วยขั้นตอนที่นำมาใช้ได้จริง และความฉลาดทางอารมณ์ส่วนหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบันสามารถเปลี่ยนเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดัน สร้างขวัญกำลังใจ และความพึงพอใจสู่ระดับที่สูงขึ้น รวมไปถึงอัตราการคงอยู่ของพนักงาน ความพึงพอใจของลูกค้า และยอดขายอีกด้วย

Icon

คุณจะทำอะไรกับมัน

ผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบันส่งผลต่อการลงทุนในคน ที่องค์กรต้องจ่าย การเพิ่มความผูกพันของพนักงานผ่าการกระทำของผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบันสามารถเพิ่มอัตราคงอยู่ของพนักงานและลดการขาดงานได้ลง ทำให้ระดับความกระตือรือร้นในการทำงานที่เคยต่ำ กลายเป็นความรู้สึกผูกพันอย่างเต็มที่ ดึงดูดและรักษาได้ทั้งตัวพนักงานและลูกค้า

Logo

รับบทวิจัยตอนนี้

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!