การจัดการการเปลี่ยนแปลง: คำแนะนำสู่การจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

ประโยชน์ของ eBook นี้

การจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้น บางทีก็ก่อให้เกิดความเครียด อึดอัด และยากลำบาก การเตรียมตัวให้พร้อมและใช้กระบวนการที่ถูกต้องสามารถช่วยลดสถานการณ์ด้านลบลงได้ แบบอย่างการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันฝึกอบรม Dale Carnegie ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้นำและสนับสนุนให้พนักงานเปิดรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำมาสู่ผลลัพธ์ที่ดี

ดาวน์โหลด
Icon

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

ค้นหาปัจจัยภายนอกและภายในที่ช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่อตัวองค์กรเอง และพนักงาน หลีกเลี่ยงกับดักหากต้องนำพาทีมผ่านช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนไป โมเดล 5 ขั้นตอน

Icon

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้

การสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร บางครั้งอาจคาดเดาไม่ได้ เพราะคน และกระบวนการ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ต่างกัน แบบอย่างการเปลี่ยนแปลงจาก Dale Carnegie ให้ขั้นตอนที่ชัดเจนในการมุ่งมั่น และมีทัศนคติเชิงบวกในขณะนำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาสู่องค์กร

Icon

คุณจะทำอะไรกับมัน

ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสโดยละเอียด จับตาดูผลลัพธ์ และให้คนสำคัญของทีม คอยบอกผลความคืบหน้าของการดำเนินการอยู่เสมอ ร่วมกับบุคลลสำคัญในการพิจารณาการปรับเปลี่ยนที่ต้องการ และวางแผนรับมือกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ทำให้คุณมั่นใจว่ากระบวนการนั้นราบรื่นไร้ที่ติ และ การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ศัตรูของคุณอีกต่อไป!

Logo

รับ eBook ตอนนี้

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!