default alt tag

ทราบหรือไม่? ว่าเหตุใดที่ทำให้ Employee Engagement สำคัญต่อองค์กร

คำว่า “Engagement” มักพบเห็นได้ในโลกของสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่อธิบายถึงการมีส่วนร่วมของคนต่อโพสต์นั้นๆ ในด้านขององค์กรคำว่า Employee Engagement ก็เป็นแนวคิดที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทและธุรกิจมากมายก็ได้นำประเด็นนี้มาพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงยังนำมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรอีกด้วย เช่น ในการอบรม Leadership Training

 

Employee Engagement นั้นคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรบทความนี้ สถาบันเดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบ

 

Employee Engagement คืออะไร?

Employee Engagement คือ การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และการให้ความร่วมมือของพนักงาน ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมโดยความสมัครใจ อีกทั้งยังมีความหมายในวงกว้างว่าเป็นความผูกพันของคนในองค์กรซึ่งจะนำไปสู่ความภักดีต่อองค์กรนั่นเอง

ในปัจจุบัน Employee Engagement ยังมีความหมายในเชิงปฏิบัติการในงานบริหารองค์กรตลอดจนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ว่าเป็นการวัดความผูกพัน ความรู้สึกของบุคลากรต่อองค์กร ตลอดจนการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีระดับความเป็นเจ้าของหรือมีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุ่มเทความสามารถได้อย่างเต็มที่และเต็มใจ ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว

 

เพราะเหตุใดองค์กรถึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน?

Employee Engagement นั้นมีประโยชน์ต่อองค์กรมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

  • Productivity Improvement: ในด้านของตัวพนักงาน มีกรณีศึกษาพบว่าบุคลากรที่มีส่วนร่วม มีความผูกพันต่องานและต่อองค์กร จะมี Productivity and Efficiency ในการทำงานสูงกว่าพนักงานทั่วไปมากถึง 17%

  • Higher Retention: จากผลการศึกษาของ Gallup พบว่า องค์กรที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงาน จะทำให้พนักงานอยากอยู่กับองค์กรมากกว่าถึง 49% เมื่อเทียบกับบริษัทหรือองค์กรทั่วๆ ไป ที่มองข้ามเรื่องนี้

  • Profit Rise: มีการศึกษาของ Wyatt Watson Worldwide พบว่า บริษัทที่มีผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงานที่ดี สามารถสร้างผลกำไรได้สูงถึง 21% เมื่อเทียบกับบริษัททั่วไป นอกจากนี้ยังพบว่าหากองค์กรมีการส่งเสริมในการมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงาน จะมีผลลัพธ์ในเรื่องของรายได้ต่อจำนวนพนักงานสูงขึ้นถึง 26% อีกด้วย

  • Enhanced Customer Satisfaction: บริษัทที่ให้ความสำคัญและมีผลลัพธ์ในเรื่อง Employee Engagement ที่ดี นอกจากบุคลากรจะมีความสุขในการทำงานแล้ว พนักงานยังส่งต่อความสุขไปยังลูกค้าของพวกเขาด้วย โดยเฉพาะในการให้บริการด้าน Customer Service 

 

กลยุทธ์ในการส่งเสริม Employee Engagement

วิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานนั้นมีมากมายกว่า 10 รูปแบบเลยทีเดียว ในบทความนี้ เดล คาร์เนกี ขอยกตัวอย่าง 3 วิธีให้ทุกท่านทราบ ได้แก่

  1. ทำโปรแกรม Employee Onboarding

เป็นโปรแกรมอบรมและพัฒนาพนักงาน ที่ช่วยดูแลพนักงานใหม่ให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของที่ทำงาน ทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร การทำงาน ตลอดจนหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งช่วยให้ให้พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เร็วขึ้น และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้น

  1. ส่งเสริมความอิสระในการแสดงความเห็น

บุคลากรที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นจะทำให้มีความ Productive มากขึ้น ซึ่งหัวหน้าองค์กรที่มีทักษะ Change Leadership จะสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นของคนในทีม และทำให้ลูกทีมรอบข้างรู้สึกมีส่วนร่วม รวมถึงอยากเสนอไอเดียต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กร

  1. องค์กรควรเสริมสร้าง Work Life Balance

ดั่งสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า “All work and no play makes Jack a dull boy.” หรือกล่าวคือการทำงานหนักเกินไปจะส่งผลให้ Creativity และ Productivity ลดลง อย่างอาการหมดไฟ (Burnout) ที่สามารถพบเห็นได้บ่อยๆ ในหมู่พนักงานบริษัท ดังนั้นองค์กรควรช่วยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้มี Work Life Balance อย่างสมดุล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของบริษัทต่อตัวพนักงาน และพนักงานก็อยากที่จะตอบแทนโดยการมี Employee Engagement ในระดับที่สูงขึ้นนั่นเอง

 

เรียนรู้ทักษะ Leadership อย่างมีประสิทธิภาพกับ Dale Carnegie

ที่ เดล คาร์เนกี ประเทศไทย (Dale Carnegie) เรามีการฝึกอบรม Leadership Training ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรในหน้าที่การงานในความเป็นผู้นำ พร้อมกับทักษะต่างๆ เช่น Change Leadership ที่ส่งเสริมให้ผู้นำองค์กรและพนักงานเป็นบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังช่วยสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมภายในองค์กร เพราะเดล คาร์เนกี เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยส่วนตัว การมีส่วนร่วมในองค์กร การพูดคุยติดต่อในเชิงธุรกิจ หรือการพูดในที่สาธารณะ เราเชื่อมั่นว่าการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีภายในทีม จะช่วยนำคุณสู่ความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

 


 

สถาบัน เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) คือ ผู้นำในด้านการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคคลและองค์กร หลักสูตรของเราได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลและองค์กรทั่วโลกมาแล้วกว่าศตวรรษ เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของคุณได้แล้ววันนี้กับ Dale Carnegie

โทร: +66 2 784 6200

อีเมล: [email protected]

เว็บไซต์: www.dalecarnegie.com/th/locations/thailand

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.