Virtual Team Building การสานสัมพันธ์ในทีมแม้ห่างไกล

default alt tag

การสื่อสารภายในองค์กรหรือทีมในการทำงาน เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างที่อาจทำให้ทีมไม่ได้ทำงานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เช่นการพัฒนาของ IoT และอินเทอร์เน็ต ที่เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวก็สามารถทำงานผ่าน VDO Conference ได้เป็นต้น ทำให้เพื่อนร่วมงานพูดคุยกันน้อยลง ความสัมพันธ์ของสมาชิกทีมลดน้อยลง และมีประสิทธิภาพการทำงานน้อยลง ทำให้ Virtual Team Building เกิดขึ้นมา เพื่อช่วยแก้ไขข้อบกพร่องในการทำงานของสมาชิกทีมที่อยู่ต่างพื้นที่กันนั่นเอง

 

ทำความเข้าใจ Virtual Team Building

Virtual Team Building คือกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกในทีมที่ทำงานนอกสถานที่ หรือบุคลากรที่ทำงานแบบ Virtual Team ที่ทำออกมาในรูปแบบกิจกรรม โดยกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์นี้ มีเป้าหมายในการนำสมาชิกในทีมที่มีความสัมพันธ์ห่างเหินมารวมตัวเข้าด้วยกัน พัฒนาการประสานงานระหว่างบุคคลในทีมนั้นๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งตัวกิจกรรมนั้นจะถูกทำออกมาในแบบ Virtual โดยที่บุคลากรไม่ได้อยู่ในที่เดียวกัน แต่อาจจะทำกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือโปรแกรม VDO Conference ต่างๆ เช่น Zoom, Team Wave, Skype, Slack นั่นเอง

 

ปัญหาของการทำงานแบบ Virtual Team

ในยุคแห่งดิจิทัลนี้ การทำงานนอกพื้นที่ออฟฟิศหรือ Work From Home เริ่มมีให้เห็นมากขึ้น ในบางองค์กรก็เปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Virtual Team ถึงแม้จะมีข้อดีหลายอย่าง แต่ก็ทำให้โอกาสที่สมาชิกทีมจะเจอหน้ากันลดน้อยลง ไม่มีการสนทนาที่ทำได้ในทันทีเหมือนแต่ก่อน อาจทำให้การดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หรือความสัมพันธ์ในทีมลดลง บุคลากรหลายคนจึงเกิดภาวะเครียด โดดเดี่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง Virtual Team Building จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในทีมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสานสัมพันธ์ ความเป็นอันหนี่งอันเดียวกันของสมาชิกในทีมให้ดียิ่งขึ้น

ข้อดีของ Virtual Team Building 

default alt tag

ข้อดีของการทำ Virtual Team Building นั่นมีหลายประการ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในทีม บุคลากร หัวหน้า หรือแม้กระทั่งผู้บริหารองค์กรต่างก็จะได้รับประโยชน์จาก Virtual Team Building ดังนี้

ประโยชน์ต่อพนักงานและสมาชิกทีม

  • ช่วยให้ได้พบปะเพื่อนพนักงานผ่านกิจกรรม เข้าสังคม พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด

  • กิจกรรม Virtual Team Building ช่วยให้สมาชิกร่วมกันแก้ปัญหา เป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่ม

  • ได้อยู่ในบรรยากาศที่สนุกสนาน คลายความเครียดจากการทำงานได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ต่อหัวหน้าและผู้บริหารองค์กร

  • สมาชิกจะแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตน ทำให้หัวหน้าสามารถที่ส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลากร

  • ลดระยะห่างความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกทีม ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนความต้องการและความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

เริ่มกิจกรรม Virtual Team Building อย่างไร?

ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรม Virtual Team Building ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมของสิ่งต่างๆ ก่อน ซึ่งมีดังนี้

1.ผู้นำกิจกรรม มาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ซึ่งควรจะเป็นบุคคลที่สมาชิกในทีมทุกคนคุ้นเคยอยู่ก่อนแล้ว เช่น หัวหน้าโปรเจกต์หรือผู้จัดการ ที่สามารถใช้ทักษะความเป็นผู้นำกระตุ้นความร่วมมือจากสมาชิก และรับผิดชอบต่อปัญหาหรือข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง Virtual Team Building

2.ระยะเวลาการทำกิจกรรมที่ชัดเจน

ความร่วมมือของสมาชิกแต่ละคนในทีมเป็นสิ่งสำคัญ ต้องกำหนดเวลาที่ชัดเจนและสมาชิกทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ในเวลานั้น เพราะถ้าหากขาดสมาชิกคนใดคนหนึ่งไป บุคคลดังกล่าวอาจพลาดโอกาสในการสานสัมพันธ์กับคนอื่นๆ เวลาในการทำกิจกรรมก็ไม่ควรนานมากเกินไปด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อเวลาทำงาน

3.เครื่องมือในการประสานกิจกรรม

หากมีกิจกรรม Virtual Team Building ที่ดีแล้ว แต่ไม่มีช่องทางสื่อสาร กิจกรรมนั้นๆ ก็คงไม่มีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถทำ Screen Sharing ได้ หรือการให้สมาชิกทุกคนเข้าร่วมประชุมในแพลตฟอร์มแบบเห็นหน้ากันได้ เช่น Zoom, Slack, Line, Microsoft Teams ฯลฯ 

 

สุดท้ายก็คือการคิดเกมหรือกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันเป็นทีมได้ อาจจะเป็นบอร์ดเกมออนไลน์ที่ต้องอาศัยความสามัคคี พาทัวร์สถานที่ทำงานของตน จัดการแข่งขันเล็กๆ น้อยๆ หรือแม้แต่การจัดปาร์ตี้เล็กๆ ผ่าน VDO Confernece ก็สามารถทำได้

 

Virtual Team Building เป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ควรนำมาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อพนักงานภายในองค์กรด้วย สร้างความประทับใจ ความแน่นแฟ้นให้สมาชิกในทีม ในขณะที่ต้องทำงานแบบ Virtual Team หรือทำงานแบบ Work From Home ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 


 

เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่าน Virtual Team Building กับ Dale Carnegie

สถาบัน Dale Carnegie คือผู้นำในด้านการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคคลและองค์กร หลักสูตรของเราได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลและองค์กรทั่วโลกมาแล้วกว่าศตวรรษ เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของคุณได้แล้ววันนี้กับ Dale Carnegie

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.