Public Speaking ทักษะการนำเสนอสร้างความสำเร็จ

Public Speaking หรือ การพูดในที่สาธารณะ ถือเป็น Soft Skill ในการสื่อสารอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้นำองค์กรหรือบุคลากร ก็ต้องมีทักษะนี้ติดตัว ทั้งนี้อาจไม่ได้เป็นการพูดต่อหน้าสาธารณชนอย่างเดียว แต่รวมถึงการ  การนำเสนองานให้กับลูกค้า การรายงานต่อหน้าผู้บริหาร หรือแม้แต่การนำเสนอไอเดียต่อหน้ากลุ่มเพื่อนร่วมงาน Public Speaking จึงถือเป็นทักษะของบุคลากรที่ขาดไม่ได้ 

Public Speaking

ความสำคัญของทักษะ Public Speaking ต่อองค์กร

ไม่เพียงแต่เป็นทักษะที่ช่วยในการพรีเซนต์เท่านั้น Public Speaking มีความสำคัญในด้านอื่นๆ ทั้งต่อองค์กรและบุคลากรแบบนับไม่ถ้วน โดยหลักๆ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้

  1. เป็นประโยชน์ในการโน้มน้าว ยกตัวอย่างเช่น การแข่งขันระหว่างเอเจนซี่ในการนำเสนองานให้ลูกค้า เอเจนซี่แรกทำการพรีเซนต์งานแบบธรรมดาๆ พูดตามกระดาษจด ไม่ได้สร้างความประทับใจแต่อย่างใด ในขณะที่เอเจนซี่ที่สอง มีทักษะการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม สามารถอธิบายให้เข้าใจง่าย พูดโน้มน้าวใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี สุดท้ายลูกค้าจะเลือกร่วมงานกับใคร? คำตอบก็คงเป็นเอเจนซี่ที่สองอย่างไม่ต้องสงสัย ส่งผลให้เอเจนซี่ดังกล่าวได้สร้างกำไร และพัฒนาต่อในอนาคต
  2. สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากร บุคลากรทุกคนต่างก็ต้องการแรงบันดาลใจในการดำเนินงาน ซึ่งผู้นำระดับบริหารหรือระดับหัวหน้างานต่างต้องใช้ทักษะ Public Speaking ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกในทีมและการประสานงานให้ราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการทำ Team Building การพรีเซนต์ไอเดียภายในทีม หรือประกาศต่างๆ ภายในองค์กร การสื่อสารเหล่านี้ล้วนต้องพึ่งพาทักษะการนำเสนอเป็นอย่างมาก
  3. บอกสิ่งสำคัญแก่ผู้คน เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้นในองค์กร เช่น การเปิดตัวสินค้าหรือบริการใหม่ การแถลงข่าว หรือการทำประชาสัมพันธ์ มักจะตามมาด้วยการที่ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบโครงการ ออกมากล่าวปราศรัยต่อหน้าสื่อและสาธารณชน โดยการพูดต่อหน้าสาธารณะในรูปแบบดังกล่าว การสื่อสารที่ผิดพลาด อาจจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ หรือไม่สามารถเข้าใจในเนื้อหาของข้อมูลได้ ฉะนั้นทักษะ Public Speaking จึงเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการสื่อสารข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง

เทคนิคในการทำ Public Speaking ที่ดี

ถึงมีทักษะการพูดที่เยี่ยมยอด แต่ถ้าขาดเทคนิคต่างๆ ในการพูดในที่สาธารณะ ก็อาจจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด ผู้ฟังไม่เข้าใจในเนื้อหา วิธีพูดไม่น่าดึงดูด มีอาการตื่นเวที ทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลให้ Public Speaking มีประสิทธิภาพน้อยลง เทคนิคที่บุคลากรทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพรีเซนต์งานได้ มีดังนี้
 

1. เตรียมพร้อมเนื้อหาที่จะพูด

การเตรียมเนื้อหาถือเป็นกุญแจสำคัญสำหรับ Public Speaking ก็ว่าได้ ผู้นำเสนอควรใช้เวลาวางแผนและเตรียมตัวให้มากที่สุด เพื่อที่จะมั่นใจว่า Message ที่ต้องการจะสื่อ ถูกส่งไปยังผู้ฟังได้อย่างครบถ้วน โดยที่จะต้องเตรียมคือ เนื้อหา (Content) โครงสร้างการนำเสนอ (Structure) และเครื่องมือ (Tool) 

  • ในเนื้อหาควรมีการสร้างบริบทต่างๆ ให้ชัดเจนและครอบคลุมหัวข้อที่ต้องการนำเสนอ
  • โครงสร้างหรือลำดับในการนำเสนอไม่ควรทำออกมาให้ซับซ้อน เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวผู้พูดสับสน เช่น เริ่มด้วยการเกริ่นนำ (Introduction) ตามด้วยจุดสำคัญ (Key Point) และหัวข้อย่อยต่างๆ และปิดท้ายด้วยการสรุป
  • ความพร้อมของเครื่องมือต่างๆ อย่างเช่น สื่อการนำเสนอเช่น สไลด์ Powerpoint หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้อง

2. ทำความเข้าใจผู้ฟัง

เมื่อเตรียมตัวมาดีแล้วสิ่งถัดมาที่ควรจะสำรวจคือกลุ่มผู้ฟัง (Target Audience) ว่าควรใช้คำแบบไหน พูดจากมุมมองไหน หากเป็นกลุ่มที่เป็นนักวิชาการ อาจต้องมีเนื้อหาที่ให้ความรู้และข้อมูลที่ละเอียด ถ้าเป็นกลุ่มคนธรรมดาก็อาจจะเตรียมการพรีเซนต์ที่เข้าใจง่าย เพราะถ้าสิ่งที่เราตั้งใจจะสื่อสารไปไม่ถึงผู้ฟัง การทำ Pubilc Speaking จะถือว่าล้มเหลวอย่างแน่นอน

3. Body Language ต้องน่าดึงดูด

Body Language หรือภาษากาย คือการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกายในขณะนำเสนอ เช่น การผายมือ ชูนิ้วบอกตัวเลข สีหน้า การเดิน หรือการสบตาผู้ฟัง จะทำให้ผู้พูดดูมีความมั่นใจ น่าเชื่อถือ อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญก็คือ ผู้ฟังนั้นมักจะสังเกตท่าทางของผู้พูดมากถึง 70% - 80% และอีก 30% - 20%  ถึงเป็นการฟัง ภาษากายจึงเป็นการเข้าหา หรือ Engage ผู้ฟัง และดึงดูดความสนใจได้ดี นอกจากนี้ยังมีเรื่องของโทนเสียง ความเร็วในการพูด ที่ส่งผลต่อความสนใจของผู้ฟังอีกด้วย

4. หมั่นฝึกซ้อม

หลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า “Practice Makes Perfect” การฝึกซ้อมจะทำให้การพูดนั้นลื่นไหลมากขึ้น เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น อาจจะฝึกพูดหน้ากระจก หรือให้เพื่อนร่วมงานช่วยฟัง เพื่อชี้จุดบกพร่องที่บางทีผู้นำเสนอไม่รู้ตัว 
 

กรณีศึกษา (Case Study)

นิก วูยิชิช หรือ Nick Vujicic (เกิดปี 2525, ออสเตรเลีย) เกิดมาพร้อมกับ Phocomelia หรือ ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดมาโดยไม่มีแขนและขา หรืออาจมีแต่ก็จะสั้นมากๆ จนไม่สามารถใช้งานได้ นิก วูยิชิชเป็นประธานอำนวยการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ‘Life Without Limbs’ และภารกิจที่สำคัญที่สุดของเขาคือการเป็นนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจ ถึงแม้จะเริ่มจากการพูดบรรยายที่มีผู้ฟังเพียบ 10 คน แต่เขาก็ค่อยๆ พัฒนาและมีชื่อเสียงมากขึ้น นิกได้มีการพูดผ่าน TEDxTalk ภายใต้หัวข้อ Overcoming hopelessness ที่เขามีเทคนิคการพูด ผ่านการเล่าเรื่องราวต่างๆ โดยใช้มุมมองที่เข้าถึงง่ายและใกล้ตัว รวมไปถึงการแสดงออกทางภาษากาย เช่น ท่าทาง การสบสายตา ที่มีอิมแพคต่อผู้ฟังเป็นอย่างมาก จนในที่สุด “นิก วูยิชิช” ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในฐานะไลฟ์โค้ช ผู้ประกอบการ นักเขียน และที่สำคัญที่สุดนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่ผู้คนต่างยอมรับ

 

อ้างอิง

YouTube.com

Yourstory.com

นิก วูยิชิช: ชายไร้แขนขา สู่การเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนทั่วโลก

Nick Vujicic

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.