default alt tag

การทำงานเป็นทีมหรือ Teamwork and Collaboration ถือเป็นทักษะสำคัญที่บุคลากรทุกคนในองค์กรควรหมั่นฝึกฝน เพื่อการประสานงาน การทำโครงการ และการบริการลูกค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงสร้างการเติบโตขององค์กรและเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ 

ด้วยเหตุผลข้างต้นแล้วองค์กรควรให้ความสำคัญและช่วยพัฒนา Teamwork and Collaboration มากหรือน้อยแค่ไหนถึงจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด? มาทราบพร้อมกันในบทความนี้

 

ทำไมถึงต้องพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม?

ในเมื่อการทำงานภายในองค์กรคือการทำงานเป็นทีมอยู่แล้ว หลายท่านอาจมีข้อสงสัยว่าเหตุใดบุคลากรถึงควรฝึกทักษะด้านนี้เพิ่มเติม เดล คาร์เนกี จึงขอมาบอกให้ทราบถึง 3 เหตุผลที่ทำให้องค์กรทั่วโลกต่างใส่ใจใน Teamwork and Collaboration ดังนี้

1.ส่งเสริมความรู้สึกการเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership)

การทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นงานประจำวันหรือโปรเจกต์ใหญ่ จะทำให้พนักงานรู้สึกภูมิใจและได้สร้างคุณค่าต่องานนั้นๆ โดยผ่านการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ใช้จุดแข็งของตน แก้จุดอ่อนของสมาชิกทีม และมีเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน ท้ายที่สุดพนักงานจะสร้าง Sense of Ownership รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและมุ่งทำงานอย่างสุดความสามารถ 

2.ได้มีโอกาสร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาชิ้นงาน (Co-Create & Innovate)

ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาและสร้างสิ่งใหม่ๆ การให้โอกาสพนักงานและสมาชิกในทีมสามารถดำเนินงานด้วยไอเดียใหม่ๆ จะส่งผลให้องค์กรเติบโตมากขึ้น โดยสามารถเริ่มได้ง่ายๆ จากการ Brainstrom สั้นๆ ซึ่งองค์กรนั้นสามารถใช้ปัญญาส่วนรวม (Collective Intelligence) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการสื่อสารได้อีกด้วย 

3.สร้างความเชื่อใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Trust & Cohesiveness)

ระดับการทำงานเป็นทีมที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดเกิดจากความเชื่อใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในทีม เมื่อบุคลากรได้เข้ามาทำงานและผ่านอุปสรรคร่วมกัน ความเชื่อใจจะก่อตัวขึ้น พร้อมกับความใส่ใจในสมาชิกทีมคนอื่นๆ นอกจากนั้น ทักษะดังกล่าว มีความสำคัญอย่างมากในระดับผู้นำทีมและผู้บริหารองค์กร โดยจะช่วยให้ปัญหาภายในได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วขึ้น การทำงานระบบทีมแข็งแกร่งกว่าเดิม และช่วยพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (Company Culture) ให้แข็งแรงมากขึ้น

จากทั้ง 3 เหตุผลข้างต้น จะเห็นได้ชัดว่าองค์กร บริษัท หรือธุรกิจต่างๆ นั้นไม่สามารถขาดสมาชิกที่มีทักษะ Teamwork and Collaboration ได้ หากต้องการพบกับความสำเร็จในอนาคต ผู้นำองค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมเป็นอย่างสูง  ซึ่งวิธีการที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรนั้นมีอะไรบ้าง เดล คาร์เนกี เอามาบอกกันที่นี่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น

  • การส่งเสริม Learning Agility Learning Agility คือทักษะการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ พร้อมใช้กระบวนการเรียนรู้ของตนเพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนารายบุคคล, การเรียนรู้ข้ามสายงาน (Crossed-functional Learning), และการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

  • การทำกิจกรรม Virtual Team Building กิจกรรม Team Building เป็นหนทางที่ดีในการกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ Virtual Team Building สามารถตอบโจทย์ได้ตรงจุด เช่น การเล่น Virtual Games, เปิดกล้องพูดคุยทักทายก่อนเริ่มงาน เป็นต้น

นอกจากนั้นองค์กรยังสามารถทำการฝึกอบรมบุคลากรในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน หากองค์กรของท่านต้องการการอบรมที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริง สามารถติดต่อ Dale Carnegie เพื่อขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ทันที

 

ฝึกอบรมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพกับ Dale Carnegie

ที่ เดล คาร์เนกี ประเทศไทย (Dale Carnegie) เรามีการฝึกอบรมที่เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรในหน้าที่การงาน ส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังช่วยสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมภายในองค์กร เพราะเดล คาร์เนกี เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยส่วนตัว การมีส่วนร่วมในองค์กร การพูดคุยติดต่อในเชิงธุรกิจ หรือการพูดในที่สาธารณะ เราเชื่อมั่นว่าการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีภายในทีม จะช่วยนำคุณสู่ความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

 


 

สถาบัน เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) คือ ผู้นำในด้านการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคคลและองค์กร หลักสูตรของเราได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลและองค์กรทั่วโลกมาแล้วกว่าศตวรรษ เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของคุณได้แล้ววันนี้กับ Dale Carnegie

โทร: +66 2 784 6200

อีเมล: [email protected]

เว็บไซต์: www.dalecarnegie.com/th/locations/thailand

 

อ้างอิง:

www.forbes.com

www.appvizer.co.uk

www.efrontlearning.com

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.