การฝึกอบรมความเป็นผู้นำ Leadership Training | เดล คาร์เนกี ประเทศไทย

default alt tag

การฝึกอบรมความเป็นผู้นำ Leadership Training | เดล คาร์เนกี ประเทศไทย

เป็นเวลากว่าศตวรรษที่ เดล คาร์เนกี ได้มีการฝึกอบรมพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ อาทิ leadership training (การฝึกอบรมความเป็นผู้นำ),  leadership competency (การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการเป็นผู้นำ) รวมถึงได้มีการจัดทำหนังสือด้านการพัฒนาองค์กร และพัฒนาบุคลากรกว่า 50 ล้านเล่ม ทำให้เดล คาร์เนกีทราบถึงข้อปฏิบัติที่สำคัญมากมายที่จะช่วยให้คุณเดินบนเส้นทางสู่ความสำเร็จที่คุณอาจคาดไม่ถึง 

Leadership หรือ ภาวะผู้นำ คืออะไร? 

คำว่า “นำ” ในพจนานุกรมนั้น หมายถึง การไปข้างหน้าหรืออยู่ข้างหน้า เมื่อนำมาใช้เป็นคำประสมกับคำว่า “ผู้” ก็จะเป็นคำว่า ผู้นำ จึงหมายถึง หัวหน้าหรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการโน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ และสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีต่อคนในองค์กร ให้บุคลากรทำงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน รวมถึงมอบความรู้ความเข้าใจในการทำงานให้แก่พนักงานและลูกทีม สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการเชิงสังคม (Social Process) ที่เรียกกันว่า “ภาวะผู้นำ” นั่นเอง

ผู้นำมีความแตกต่างจากผู้บริหารอย่างไร? 

ผู้บริหาร คือ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานขององค์กรนั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) มากที่สุด ผ่านการควบคุมงานในแต่ละวัน ซึ่งมีเป้าหมายให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง

ผู้นำ คือ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่น ในด้านการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทำให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

ผู้บริหารจะดูแลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ส่วนผู้นำจะกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน แต่ทั้งคู่ก็มีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรและองค์กรได้พัฒนาอย่างเต็มที่

 

การฝึกอบรม Leadership Training เหมาะกับใครบ้าง?

Leadership training เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในตำแหน่ง หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือนักธุรกิจ และผู้บริหารทั้งในระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลทีมงานในด้านต่างๆ  การฝึกอบรมจะช่วยให้ท่านได้เรียนรู้ถึงวิธีคิดและทักษะที่สำคัญในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ตาม

 

ประโยชน์ของการฝึกอบรม Leadership Training

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม Leadership Training นั้นจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการตั้งเป้าหมายขอบข่ายความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าในพนักงาน และค้นพบโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างความผูกพันให้กับสมาชิกทีม เพื่อค้นพบวิธีการมอบหมายงานและติดตามผลที่เหมาะสม ที่สำคัญที่สุดคือการได้รับรู้ถึงประโยชน์ของการสร้างวัฒนธรรมแห่งความผูกพัน และจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรโดยรวม

 

ทำไมต้อง ฝึกอบรม Leadership Training กับเดล คาร์เนกี?

โมดูล (Module) การฝึกอบรมการพัฒนาความเป็นผู้นำของเดล คาร์เนกี ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การนำทีมอย่างชาญฉลาดและทันสมัย ความเป็นผู้นำด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความสามารถในการเป็นผู้นำเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ที่จะส่งผลให้สมาชิกในทีมมั่นใจในความสามารถของตนเองและกระตือรือร้นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม

 

ด้วยประสบการณ์การทำงานอย่างยาวนาน พร้อมกระบวนการทำงานที่ล้ำสมัยของเดล คาร์เนกี และจากการได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี เราพร้อมสำหรับสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง และสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างดีที่สุด

 

เดล คาร์เนกี ประเทศไทย ได้มุ่งเน้นในเรื่องความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยส่วนตัว การมีส่วนร่วม การพูดคุยติดต่อในเชิงธุรกิจ หรือการพูดในที่สาธารณะ เราเชื่อมั่นว่าการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีภายในทีม จะช่วยนำคุณสู่ความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้น

 


 

ฝึกอบรม Leadership training กับ Dale Carnegie

สถาบัน Dale Carnegie คือ ผู้นำในด้านการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคคลและองค์กร หลักสูตรของเราได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลและองค์กรทั่วโลกมาแล้วกว่าศตวรรษ เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของคุณได้แล้ววันนี้กับ Dale Carnegie

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.