6 ข้อสำคัญที่จะเปลี่ยน Teamwork and Collaboration ให้ทรงพลังมากยิ่งขึ้น

6 ข้อสำคัญที่จะเปลี่ยน Teamwork and Collaboration ให้ทรงพลังมากยิ่งขึ้น

 

ทุกท่านน่าจะทราบกันดีว่าในการทำงานนั้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือใหญ่ การร่วมมือกันของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพื่อให้งานและเป้าหมายต่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่ในบางครั้งก็อาจทำให้เกิดปัญหาจากการทำงานเป็นทีมได้ เช่น มีความเห็นแตกต่างกันหรือปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดี เป็นต้น ดังนั้น ในบทความนี้ Dale Carnegie จะมาบอกถึง 6 ข้อสำคัญเกี่ยวกับ Teamwork and Collaboration ที่ทุกท่านควรคำนึงถึงเพื่อให้ประสิทธิภาพของทีมดีขึ้นแบบทวีคูณ ดังนี้

 

ข้อที่ 1 เข้าใจหน้าที่ของตนเองและคนอื่นๆ ในทีม

จุดเริ่มแรกของการทำงาน คือการทำความเข้าใจว่าตนเองนั้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบตรงไหน โดยปกติแล้วหัวหน้าทีมหรือผู้นำจะเป็นคนที่มอบหมายงานต่างๆ ให้ ซึ่งหากคุณเป็นสมาชิกในทีมก็ควรไถ่ถามเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยทั้งหมดก่อนเริ่มงาน ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้การดำเนินการผิดพลาด ก้าวก่าย หรือทับซ้อนกับหน้าที่ของสมาชิกคนอื่น ส่งผลให้งานล่าช้าและมีประสิทธิภาพน้อยลงกว่าเดิม นอกจากนั้นก็ควรทราบถึงหน้าที่ของคนอื่นๆ ด้วย เพื่อเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาด

 

ข้อที่ 2 สร้างจุด “โฟกัส” ร่วมกัน

การมี Teamwork and Collaboration ที่แน่วแน่ จำเป็นต้องมีการสร้างเป้าหมายร่วมกันในการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เสียเวลาและกำลังคนไปกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร โดยอาจจะร่วมกันวางแผนตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มโปรเจกต์ เพราะเมื่อสมาชิกทีมทราบถึงทิศทางการทำงานแล้ว ก็จะสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว ก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความรู้สึกร่วม สร้างสัมพันธ์ที่ดีไปพร้อมๆ กันอีกด้วย 

 

ข้อที่ 3 มีความตรงไปตรงมา สนับสนุนกันเสมอ

เมื่อมาเป็นทีมเดียวกันแล้วก็ควรเปิดใจซึ่งกันและกันอย่างตรงไปตรงมา ทั้งในเรื่องของการทำงาน หากมีความคิดเห็นต่างก็ควรนำเสนอออกมาด้วยเหตุผล พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมได้แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการให้เกียรติแก่ผู้อื่น และเมื่อคุณเป็นสมาชิกที่ดี เพื่อนร่วมงานก็จะดีต่อคุณด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นมืออาชีพหรือ Professional นั่นเอง

 

ข้อที่ 4 อาศัยจุดเด่นและความสามารถของแต่ละคน

หลังจากทีมได้มีจุดโฟกัสร่วมกันและสามารถเปิดใจให้กันได้ อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเพื่อพัฒนา Teamwork and Collaboration ก็คือการดึงประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลออกมาอย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างเช่น ให้สมาชิกที่เก่งด้านการตลาดรับผิดชอบเรื่องการคิดแคมเปญ มอบหมายให้ผู้ที่ถนัดการบริหารมาแนะแนวทิศทางการทำงาน เป็นต้น หรืออาจสร้างระบบพาร์เนอร์เพื่อให้แต่ละคนนำข้อดีของตนมาอุดช่องโหว่ของกันและกัน เสริมสร้างการร่วมมือและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่

 

ข้อที่ 5 ส่งเสริมแรงบันดาลใจในการทำงาน

การทำงานเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการหยุดพักหรือการผ่อนคลาย จะก่อให้การสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีงานจำนวนมากเข้ามา ประสิทธิภาพการทำงาน (Efficiency) จะลดลง ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) จะหายไป และผลิตภาพ (Productivity) ก็จะถดถอย ดังนั้นถึงแม้จะไม่ใช่วันหยุดพักผ่อนก็ควรหยุดพักชั่วคราวหรือให้รางวัลกับตนเองบ้าง เหมือนกับสายกีตาร์ที่ไม่ควรหย่อนหรือตึงจนเกินไปเพื่อบรรเลงเพลงให้ไพเราะ

 

ข้อที่ 6 เป็นผู้นำที่ดี และเป็นผู้ตามที่มีวินัย

บุคคลในทีมที่มี Teamwork and Collaboration ที่ดี มักจะประกอบด้วยคนที่มีลักษณะภาวะความเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามในขณะเดียวกัน คำว่าผู้นำในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการเป็นหัวหน้าแต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการกล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น รู้หน้าที่ของตนเอง ไม่ต้องรอให้ใครมาชี้นำ ในขณะเดียวกันเมื่อสมาชิกคนอื่นในทีมแสดงภาวะความเป็นผู้นำบ้าง คุณก็ควรเป็นผู้ตามที่มีวินัย เปิดรับความคิดเห็น แล้วนำมาปรับปรุงตนเองได้ เพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนได้พัฒนาตนเองตลอดเวลา

 

เรียนรู้ Teamwork and Collaboration ที่ประสิทธิภาพกับ Dale Carnegie

ที่ เดล คาร์เนกี ประเทศไทย (Dale Carnegie) เรามีการฝึกอบรมที่เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรในหน้าที่การงาน ส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังช่วยสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมภายในองค์กร เพราะเดล คาร์เนกี เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยส่วนตัว การมีส่วนร่วมในองค์กร การพูดคุยติดต่อในเชิงธุรกิจ หรือการพูดในที่สาธารณะ เราเชื่อมั่นว่าการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีภายในทีม จะช่วยนำคุณสู่ความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

 


 

สถาบันเดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) คือ ผู้นำในด้านการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคคลและองค์กร หลักสูตรของเราได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลและองค์กรทั่วโลกมาแล้วกว่าศตวรรษ เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของคุณได้แล้ววันนี้กับ Dale Carnegie

 

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.