5 สมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency) ที่นำองค์กรสู่ความสำเร็จ 

 

default alt tag

ในทุกๆ องค์กร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ผู้นำจะมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นผู้นำในทุกๆ ระดับจะต้องมีทักษะ ความคิด และสมถรรนะที่ดีเยี่ยมในการบริหารจัดการบุคลากรและงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

พวกเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้นำและเชื่อว่า “Leadership Competency” หรือ
“สมรรถนะของผู้นำ” เป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อให้เกิดผู้นำที่ดีอย่างแท้จริง ดังนั้นในบทความนี้ Dale Carnegie จะมานำเสนอ 5 Leadership Competency ของผู้นำ ที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

 

1. แสดงถึงจริยธรรมและมอบความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน (Ethics & Safety)

สิ่งสำคัญอย่างแรกผู้นำควรมีใน Leadership Competency ก็คือการให้ความสำคัญกับจริยธรรมในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการให้เกียรติแก่ลูกทีม ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม ไม่ลำเอียงหรือให้สิทธิพิเศษกับคนใดคนหนึ่ง แสดงให้ทุกคนเห็นว่าผู้นำก็ทำตามกฎเหมือนคนอื่น 

ส่วนด้านความปลอดภัยนั้น จะเป็นเรื่องของ “Emotional Security” หรือ ความรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์ในขณะทำงาน ที่ผู้นำสามารถสร้างได้ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจนในการทำงานและการวางแผนงาน ว่าต้องการอะไร มีเป้าหมายแบบไหน เพื่อทำให้บุคลากรทุกคนเข้าใจตรงกัน 

ทั้งสองอย่างที่พูดถึงไปข้างต้นจะนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน (Workplace Environment) ที่พนักงานสามารถเชื่อถือและไว้วางใจได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงาน ความสร้างสรรค์ และมีกำลังใจเพิ่มขึ้น

 

2. ให้บุคลากรมีอำนาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง (Empowering Self-Organization)

การที่ผู้นำจะทำงานทุกอย่างทั้งหมดคนเดียวนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นการให้อำนาจในการตัดสินใจแก่พนักงานจึงเป็นสิ่งที่ผู้นำควรตระหนักถึง โดยเฉพาะบุคคลหรือทีมที่ดูแลงานอย่างใกล้ชิดเป็นผู้ตัดสินใจ เนื่องจากพวกเขาจะรู้และเข้าใจกระบวนของงานนั้นๆ ได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามผู้นำหลายต่อหลายคน ยังคงเก็บอำนาจในการตัดสินให้ไว้ที่ตนเอง ทำให้กระบวนการทำงานล่าช้าและอาจเกิดผลลัพธ์ที่ไม่แน่พึงพอใจเท่าไหร่

ในทางกลับกัน หากผู้นำให้อำนาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร พวกเขาเหล่านั้นก็จะสามารถทำงานได้แบบ Proactive หรือการตอบสนองเชิงรุก ที่ทำงานโดยมีการคิดวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อหาวิธีตอบสนองต่อปัญหา บริการลูกค้าได้ดีขึ้น และสามารถสื่อสารระหว่างคนในทีมได้ชัดเจนกว่าเดิม นอกจากนี้จะส่งผลให้พนักงานพึงพอใจต่อการทำงาน ตัวผู้นำ และองค์กรอีกด้วย

 

3.  ส่งเสริมความผูกพันและการมีส่วนร่วม (Sense of Connection & Belonging)

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ซึ่งพวกเราต้องการสร้างความผูกพันกับผู้อื่นเป็นธรรมดา มีการวิจัยที่บ่งบอกว่าความรู้สึกผูกพันนั่นส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความรู้สึกอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การเกิดการทะเลาะกันระหว่างเพื่อนร่วมงานสองคน คนอื่นๆ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีตามไปด้วย ด้วยเหตุผลเดียวกันหากบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมเท่าเทียมกัน Productivity ในการทำงานก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วย 

ในฐานะผู้นำควรส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆ โดยการยิ้มให้กับลูกทีม เรียกด้วยชื่อจริงหรือชื่อเล่น ใส่ใจในความชอบของบุคคลนั้นๆ ก็สามารถเสริมความผูกพันได้เป็นอย่างดีแล้ว

 

4. เปิดรับไอเดียใหม่ๆ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กร

Leadership Competency ในข้อนี้คือ การที่ผู้นำควรเปิดรับไอเดียหรือแผนการทำงานใหม่ๆ จากบุคลากร โดยไม่ชี้นิ้วว่าความคิดของใครไม่ดี ไอเดียไหนน่าเบื่อ แต่ควรให้การตอบรับ (Feedback) ที่ใช้เหตุผลชัดเจน การทำแบบนี้จะทำให้พนักงานกล้าแสดงความคิดใหม่ๆ รู้สึกได้รับการยอมรับ และมีสุขภาพจิตที่ดี

การล้มเหลวจะนำไปสู่ความสำเร็จ ในการทำงานมักจะเกิดปัญหาอยู่แล้ว ผู้นำสามารถส่งเสริมให้ลูกทีมเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ซึ่งอาจจะทำโดยการทดลองวิธีการทำงานใหม่ๆ หรือลองใช้ไอเดียในพื้นที่ที่มีการควบคุม (Controlled Environment) เพราะหากมีการผิดพลาด ก็จะสามารถช่วยกันหาทางออก เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถมากขึ้น

 

5. สนับสนุนการเติบโตในหน้าที่การงาน (Nurtures Growth) 

การได้รับการสนับสนุนในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม มีหัวหน้าเป็นที่ปรึกษาในโปรเจกต์ ได้รับการสนับสนุนการเลื่อนตำแหน่ง พวกเขาก็จะรู้สึกขอบคุณในตัวผู้นำและมั่นใจในตนเองมากขึ้น นอกจากนี้หากหัวหน้าที่มีการฝึก Leadership Training จะเป็นตัวอย่างในการทำงานที่ดี ลูกทีมก็จะได้รับแรงบันดาลใจ นำมาเป็นแบบอย่าง (Role Model) ในการพัฒนาตนเองอีกด้วย  

 

สร้างทักษะ Leadership Competency กับ Dale Carnegie

เรามีการฝึกอบรมที่จะเสริมสร้างการนำทีมอย่างชาญฉลาดและทันสมัย ความเป็นผู้นำด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความสามารถในการเป็นผู้นำ ทั้งยังช่วยสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมภายในองค์กร

 

เดล คาร์เนกี ประเทศไทย มุ่งเน้นในเรื่องความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยส่วนตัว การมีส่วนร่วมในองค์กร การพูดคุยติดต่อในเชิงธุรกิจ หรือการพูดในที่สาธารณะ เราเชื่อมั่นว่าการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีภายในทีม จะช่วยนำคุณสู่ความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

 


 

สถาบัน Dale Carnegie คือ ผู้นำในด้านการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคคลและองค์กร หลักสูตรของเราได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลและองค์กรทั่วโลกมาแล้วกว่าศตวรรษ เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของคุณได้แล้ววันนี้กับ Dale Carnegie

อ้างอิง

hbr.org/2016/03/the-most-important-leadership-competencies-according-to-leaders-around-the-world#

 

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.