คุณได้เพิ่มหลักสูตรจากที่ตั้งอื่น

คุณสามารถลงทะเบียนหรือเพิ่มหลักสูตรลงรถเข็นในเวลาเดียวกันได้จากที่ตั้งเดียวเท่านั้น
ไม่เป็นไร! คุณยังคงสามารถลงทะเบียนหลักสูตรนี้ได้ เราจะนำที่ตั้งที่คุณได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้ออกแล้วเลือกที่ตั้งล่าสุดให้คุณ
Cancel Continue
icon หลักสูตร In-Person
Leadership Training for Managers
หลักสูตรนี้เปลี่ยนจากผู้นำที่ทุ่มเทให้เพียงแต่ด้านกลยุทธ์ให้มาเป็นผู้นำที่ใส่ใจในการสื่อสาร ปรับใช้ และสนับสนุนวิสัยทัศน์
Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn

This event is closed.