คุณได้เพิ่มหลักสูตรจากที่ตั้งอื่น

คุณสามารถลงทะเบียนหรือเพิ่มหลักสูตรลงรถเข็นในเวลาเดียวกันได้จากที่ตั้งเดียวเท่านั้น
ไม่เป็นไร! คุณยังคงสามารถลงทะเบียนหลักสูตรนี้ได้ เราจะนำที่ตั้งที่คุณได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้ออกแล้วเลือกที่ตั้งล่าสุดให้คุณ
Cancel Continue
icon หลักสูตร In-Person
Generation.Next
หลักสูตรนี้มุ่งเน้น ปัจจัยห้าประการที่มีผลต่อความสำเร็จในอนาคต – การเสริมสร้างความมั่นใจ, การเพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร, การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และจัดการทัศนคติอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละส่วนของหลักสูตร สามารถปรับใช้ได้ตลอดชีวิตและมีประโยชน์ทั้งในโลกการทำงานและชีวิตส่วนตัว
Important event specific details +

* Important Details if registered for this course *

(These will be included in your confirmation email and PDF receipt)

Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn
Register Participants
Company Info
Participant 1 Remove
Supervisor Information
24/3/2020
Starting at:
฿15,000
Sales Tax Excluded
Location:
63 Athenee Tower
Bangkok, Bangkok 10330
027846200
Duration:
2 Days
Time:
09:00 - 17:00