icon หลักสูตร In-Person
คุณจะสามารถติดต่อสื่อสารอย่างมีชั้นเชิงและชาญฉลาดได้อย่างไร
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่วิธีการสื่อสารด้วยความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ ความชัดเจน และความเข้าอกเข้าใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืน
Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn

This event is closed.