คุณได้เพิ่มหลักสูตรจากที่ตั้งอื่น

คุณสามารถลงทะเบียนหรือเพิ่มหลักสูตรลงรถเข็นในเวลาเดียวกันได้จากที่ตั้งเดียวเท่านั้น
ไม่เป็นไร! คุณยังคงสามารถลงทะเบียนหลักสูตรนี้ได้ เราจะนำที่ตั้งที่คุณได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้ออกแล้วเลือกที่ตั้งล่าสุดให้คุณ
Cancel Continue
icon หลักสูตร In-Person
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และความสัมพันธ์ของมนุษย์ / ทักษะเพื่อความสำเร็จ
หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจทักษะการสื่อสารที่จำเป็นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พัฒนาทัศนคติของผู้นำ และปลูงฝังความมั่นใจและความกระตือรือร้นขององค์กรคุณ
Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn

This event is closed.