icon หลักสูตร In-Person

A un paso del Liderazgo

dadasda

ภาพรวมหลักสูตร
Icon

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

dasdasd

Icon

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้

dsasd

Icon

มันจะช่วยคุณได้อย่างไร

sdasdas

ลงทะเบียนหลักสูตรนี้

Page 1
Next

คุณได้เพิ่มหลักสูตรจากที่ตั้งอื่น

คุณสามารถลงทะเบียนหรือเพิ่มหลักสูตรลงรถเข็นในเวลาเดียวกันได้จากที่ตั้งเดียวเท่านั้น
ไม่เป็นไร! คุณยังคงสามารถลงทะเบียนหลักสูตรนี้ได้ เราจะนำที่ตั้งที่คุณได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้ออกแล้วเลือกที่ตั้งล่าสุดให้คุณ

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie