Urban Engineers Logo

โปรแกรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำจาก เดล คาร์เนกี เป็นที่รู้จักในเหล่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Urban เป็นกลุ่มแรก จากนั้นได้ขยายเป็นที่รู้จักทั้งบริษัท เดล คาร์เนกี ใช้เวลาไปกับการเรียนรู้ ทำความรู้จักกับลักษณะนิสัยของพนักงาน และธุรกิจ

พวกเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไร
นับตั้งแต่เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาการเป็นผู้นำของ เดล คาร์เนกี บริษัท Urban เห็นการเปลี่ยนแปลงในองค์กรมากมาย Edward M. D'Alba ประธานบริษัท Urban Engineering นับถือสถาบันฝึกอบรม เดล คาร์เนกี ว่าได้สอนให้ตัวเขา และเพื่อนร่วมงานของเขา รู้จักการฟังและติดต่อสื่อสารกันเองภายในและกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ "เรากลายเป็นองค์กรที่ใส่ใจกันและกัน ลูกค้า และงานที่ทำอย่างแท้จริง พวกเราเห็นทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน และใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกโอกาส"
Challenge Icon

ความท้าทาย

Urban ถูกท้าทายด้วยความต้องการของเจ้าของใหม่ และพัฒนาการสื่อสารระหว่างพนักงานภายในองค์กร "เราต้องเข้าใจมุมมองว่าคนอื่นต้องการนำพาธุรกิจไปในทิศทางไหน"

Solution Icon

ทางออก

สถาบันฝึกอบรม เดล คาร์เนกี นำหลักสูตรปรับแต่งเฉพาะที่เหมาะสบกับความต้องการของ Urban มาใช้ พวกเขาทำตัวเป็นส่วนหนึ่งของทีม Urban มากกว่าเป็นที่ปรึกษาจากองค์กรอื่นในขณะที่พยายามปรับปรุงทั้งทักษะด้านการสื่อสาร และความเข้าใจ ระหว่างพนักงาน

Results Icon

ผลลัพธ์

"ความสามารถในการติดตื่อสื่อสารของเราเปลี่ยนมาอยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดา พวกเราเป็นวิศวกร และพวกเราทำงานด้านนี้เพราะเราเก่งเรื่องตัวเลข และไม่ถนัดด้านทักษะการติดต่อสื่อสารสักเท่าไหร่ เราพบว่าคนของเราที่ผ่านหลักสูตร เดล คาร์เนกี สามารถสื่อสารข้อความ โดยมีใจความสำคัญครบถ้วนเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจถึวิสัยทัศน์ และมีแรงผลักดันที่จะลงมือทำแม้ไม่ได้ผ่านการเตรียมการมาล่วงหน้า" D'Alba กล่าว โปรแกรมฝึกอบรมของ เดล คาร์เนกี สอนให้เขาและเพื่อนร่วมงาน ตั้งใจฟังผู้อื่น และติดต่อสื่อสารกันเองและกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันฝึกอบรม เดล คาร์เนกี เป็นเหมือนแรงกระตุ้นที่ช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายมาได้ และทำให้ทีมผู้นำ มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวกันที่ซึ่งทุกคนมีความเข้าใจที่มากกว่าเดิม สถาบันฝึกอบรม เดล คาร์เนกี เปลี่ยนรูปลักษณ์และความรู้สึกขององค์กรเรา

Testimonial Image
Urban Engineers - Edward M. D'Alba ประธานบริษัท Urban Engineering Inc.