เดล คาร์เนกี ช่วยธนาคาร Santa Clara (SCV Bank) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเข้มข้นด้านการเพิ่มความผูกพันและมีส่วนร่วมของคนในทีม ช่วยในการปรับเปลี่ยนองค์กร และช่วยประเมินเพื่อให้กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธนาคารแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

พวกเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไร

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาทีมงานของเราสามารถขยายสินเชื่อได้ถึง 20% และอัตราการเติบโตของเงินฝากเพิ่มขึ้น 10% ผมรู้ว่าหากมันไม่ใช่การสร้างขวัญกำลังใจ ความสำเร็จเหล่านี้จะเป็นไปไม่ได้เลย" - Michael Hause CEO ธนาคาร SCV

ความท้าทาย

ขวัญกำลังใจของพนักงาน เริ่มน้อยลงทุกวันๆ ทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่อึดอัดในวัฒนธรรมของธนาคาร SCV ทีมของเราขาดแรงจูงใจในการตอบสนองความต้องการของตลาด จนทำให้การเติบโตสาขาใหม่ของเราชะลอตัววลงอย่างน่าเสียดาย Michael Hause CEO กล่าว

ทางออก

ผู้เชี่ยวชาญจาก เดล คาร์เนกี ช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กร และทำการประเมินเพื่อให้กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธนาคารแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์

ธนาคาร SCV มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นตลอดช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อองค์ประกอบทั้งหมดของบริษัท ตั้งแต่ขวัญกำลังใจและการติดต่อสื่อสาร ไปตลดจนถึงอัตราความผิดพลาดและการบริการลูกค้า

Santa Clara -

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.