การนำหลักสูตรออกแบบเฉพาะตัวจาก เดล คาร์เนกี มาใช้นั้น ช่วยให้คนปรับตัวกับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปใน Giant แต่ละคนยังถูกฝึกให้ท้าทายคอมฟอร์ทโซนของตนเอง และเรียนรู้ว่าจะตอบสนองต่อสถานการณ์ทำงานจริงที่หลากหลายได้อย่างไรภายในห้องเรียนและกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ด้วยความช่วยเหลือจากสถาบันฝึกอบรม เดล คาร์เนกี บริษัท Giant Food ได้สร้างวิสัยทัศน์ที่ไปในทางเดียวกัน และสถานที่ทำงานที่พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการทำงานและความสำเร็จขององค์กร

พวกเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไร

แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ผู้เรียน เดล คาร์เนกี คือคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งไว้ได้ เครือข่ายศิษย์เก่าที่เจริญเติบโตของ เดล คาร์เนกี ได้ดึงให้บริษัท Giant เข้าใกล้กันมากขึ้นในด้านต่างๆ และทุ่มเทในการแก้ปัญหาในด้านอุปสรรคของการติดต่อสื่อสารที่เคยเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายภายในองค์กร จุดมุ่งหมายของบริษัทในการพัฒนาทักษะอย่างมืออาชีพและการเติบโตให้กับพนักงาน ช่วยให้คงความภาคภูมิใจในตนเอง

ความท้าทาย

สืบเนื่องจากการควบรวมกันของระดับบริหาร พนักงานเก่าแก่ของ Giant ได้เลือกที่จะลาออก ในขณะที่พนักงานอื่น รู้สึกไม่ดีกับการลดขนาดองค์กรในครั้งนี้ ดังที่ Nancy Crisafulli ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท Giant กล่าวว่า พวกเขามีคนทำงานที่ยอดเยี่ยมในด้านของทักษะทางเทคนิค หากแต่ขาดแคลนประสบการณ์การเป็นผู้นำ" ความตึงเครียดและความไม่แน่นอน ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทแย่ลง และบริษัทต้องเลือกเฟ้นคนที่มีคุณสมบัติเพียงพอเพื่อเลื่อนขั้นมาเป็นตำแหน่งระดับบริหาร

ทางออก

สถาบันฝึกอบรม เดล คาร์เนกี ปรับโครงสร้างของหลักสูตร Dale Carneie เพื่อให้เข้ากับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปของ Giant การเรียนในห้องพร้อมกับการเรียนรู้จากการทำงานจริง ท้าทายให้พนักงานของ Giant ใช้เครื่องมือและเทคนิคที่พวกเขาได้เรียนในชีวิตการทำงานประจำวัน เพื่อเตรียมให้พวกเขาพร้อมเปิดรับวิธีการบริหารงานแบบใหม่ที่มีความสมดุลและยืดหยุ่นกว่าเดิม

ผลลัพธ์

การฝึกอบรมมีผลต่อเสถียรภาพของพนักงานของ Giant ซึ่งส่งผลให้หลายๆแผนกขององค์กรมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น และร่วมแก้ปัญหาด้านการสื่อสารที่เคยเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายภายในองค์กร ใขณะที่เหล่าผู้จัดการมีความเชื่อมั่น และความตระหนักในตนเองมากขึ้น พวกเขายังมีประสิทธิผลในการทำงานและมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้างด้วย วัฒนธรรมแห่งความเชื่อใจ ให้เกียรติ และการกระจายอำนาจได้ถูกสร้างขึ้น ด้วยเหตุนี้ Giant Food จึงได้สร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและสถานที่ทำงาน ที่พนักงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในพันธกิจและความสำเร็จขององค์กรได้

คุณภาพชีวิตคือสิ่งสำคัญที่สุดเสมอ สถาบันฝึกอบรม เดล คาร์เนกี คือกุญแจสำคัญในการช่วยให้คนของเราสร้างความสมดุล คุณสามารถสัมผัสได้ถึงความแตกต่างในร้านของเรา ความตึงเครียดที่ลดลง ผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และลูกค้าได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้น

Giant - Nancy Crisafulli ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท Giamt Food

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.