หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำจาก เดล คาร์เนกี - Leadership Training for Managers ให้ความรู้กับผู้บริหารในเรื่องโครงสร้างกระบวนการการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสไตล์ความเป็นผู้นำของตนเอง ภายใน 1 ปี พนักงาน 76 คนได้รับตำแหน่งผู้บริหาร "พวกเขาไม่ใช่พนักงานใหม่ ชัดเจนเลยว่ามันเป็นประโยชน์ของเรา" Giordano กล่าว หลักสูตรนี้นำคนจากหลายฝ่ายในองค์กรมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่บังคับให้พวกเขาต้องติดต่อ และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน "มันเป็นเพราะคนพวกนี้ได้นั่งเรียนโต๊ะเดียวกันตอนเรียนหลักสูตร DaleCarnegie โอกาสทางธุรกิจนี้จึงถูกค้นพบ และมันเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างมาก" Tony Giordano กล่าว

พวกเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไร

ผลจากการฝึกอบรมกับ เดล คาร์เนกี นั้น ทำให้ Fred Weber ค้นพบว่า การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพนั้น ไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเป็นหลัก แต่คือการสร้างบรรยากาศที่ทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและสามารถประสบความสำเร็จได้ การมีผู้นำรุ่นใหม่มาถือหางเสือให้กับองค์กร ทำให้ Weber พร้อมที่จะเติบโตอีกครั้ง ทำให้บริษัท รักษาอำนาจเหนือตลาดไว้ได้

ความท้าทาย

ฐานความรู้ของ Fred Weber ส่วนใหญ่ สูญหายไปจากการเกษียณอายุของพนักงานในช่วงที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการรายใหญ่เพื่อหวังเพิ่มยอดขาย ผู้บริหารรุ่นใหม่ขาดประสบการณ์การฝึกอบรมและทักษะการเป็นผู้นำที่จำเป็นหลายๆด้าน

ทางออก

หลักสูตร Leadership Training for Managers ให้ความสมดุลในการสร้างทีม การเรียนรู้หลักการ และการพัฒนาทักษะในทางปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์การบริหารอันเป็นหนึ่งเดียวได้ บุคลากรจากทั่วทั้งบริษัท ถูกบังคับให้สื่อสาร และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ผลลัพธ์

โครงการนวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่ได้รับการพิจารณาก่อนหน้านี้ เปิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร หนึ่งในนั้นคือการลดต้นทุนกว่า 2 ล้านเหรียญ ภายในหนึ่งปี มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว พนักงาน 76 คนขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหน้าใหม่ ซึ่งทำให้ Weber พร้อมที่จะเติบโตอีกครั้ง

ผมไม่สามารถบรรยายได้หมดหรอกว่ากระบวนการนี้ได้ให้อะไรกับองค์กรของเราบ้าง ด้วยหลักสูตรที่มีโครงสร้างและหลักการที่ดี ช่วยให้เราสามารถมั่นใจได้ว่า เรากำลังมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการทำให้ทุกคนในบริษัทมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์เดียวกัน ท้ายที่สุด มันได้ให้ประโยชน์ ทั้งกับพนักงานของเรา และผู้ถือหุ้น

Fred Weber - Tony Giordano รองประธานอาวุโสฝ่ายบริการวัสดุ บริษัท Fred Weber Inc.

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.