หลักสูตร Leadership Training for Managers ของ เดล คาร์เนกี ถูกนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการที่ช่วยให้เหล่าผู้จัดการสามารถโฟกัสไปที่การเติบโตทางธุรกิจได้มากกว่าเดิม นอกจากนั้นแล้ว หลักสูตร Sales Advantage ที่ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ของบริษัทนี้ ถูกนำมาสอนให้ทีมของ Fabric Architecture มีความมั่นใจ และสามารถนำเสนอได้อย่างยอดเยี่ยม พูดคุยได้อย่างโน้มน้าวและจูงใจ และปิดการขายได้มากขึ้น ในขณะที่ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงดำเนินต่อไป บุคคลสำคัญในองค์กร ได้รับเลือกให้เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาการติดต่อสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ชื่อ เดล คาร์เนกี Effective Communications and Human Relations Program ซึ่งสอนให้พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถบริหารจัดการองค์กรให้เข้ากับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

พวกเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไร

ผลลัพธ์จากการเข้าร่วมหลักสูตร Leadership Training for Managers และความกดดันในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องค์กรได้ทำการปรับโครงสร้างใหม่ให้กลายเป็นโครงสร้างแนวราบ ทำให้พนักงานมีบทบาทหน้าที่ในการทำงานที่หลากหลายกว่าเดิม ตลอดไปจนถึงงานด้านการขายด้วย ผลจากโปรแกรม Sales Advantage ช่วยให้บริษัททำยอดขายได้มากขึ้นกว่า 26% เทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนหลักสูตร เดล คาร์เนกี Effective Communication and Human Relation Program ได้ช่วยให้พนักงานเรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกัน มุ่งเน้นการเป็นผู้นำมากกว่าเดิม นำเสนอด้วยความกระตือรือร้นและความมั่นใจในทุกสถานการณ์

ความท้าทาย

ผู้บริหารอาวุโสจาก Fabric Architecture ตระหนักได้ว่า หากต้องการทำให้ธุรกิจเติบโต พวกเขาต้องทำการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ผู้อำนวยการ Debra Drew ผู้จบหลักสูตร เดล คาร์เนกี ต้องการทำให้แน่ใจว่าทีมงานได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือในช่วงที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่สร้างความเสียหายต่อธุรกิจปัจจุบัน

ทางออก

เริ่มแรก มีผู้เข่าร่วมหลักสูตร Leadership Training for Managers เพียงสามคนเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการของพวกเขาให้แข็งแกร่ง เพื่อช่วยให้เหล่าผู้จัดการโฟกัสไปที่การเติบโตทางธุรกิจ ทีมงานที่ต้องพบปะลูกค้า ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตร Sales Advantage เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ และมีนำเสนอได้อย่างยอดเยี่ยม หลังจากนั้น สี่คนสำคัญขององค์กรถูกเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร Effective Communications ซึ่งสอนให้พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสร้างความสัมพันธ์ และสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น

ผลลัพธ์

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยที่กิจการการดำเนินงาน แทบไม่เกิดการหยุดชะงักใดๆ การพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ผลิตช่วยให้อัตราการเติบโตแรงงานเพิ่มขึ้นถึง 70% บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 26% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากการเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานมาเป็น การมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ช่วยเพิ่มอัตราการปิดการขายได้เพิ่มขึ้นถึง 23%

Fabric Architecture มีความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และการเป็นหุ้นส่วนของเรากับ เดล คาร์เนกี ทำให้เรามั่นใจว่า บุคลากรของเราจะมีทักษะที่ดีที่สุด ในการมอบผลลัพธ์ที่เราต้องการ

Fabric Architecture -

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.