หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ Leadership Training for Managers ได้ช่วยพัฒนาทักษะให้กับเหล่าผู้บริหารอาวุโส และเตรียมความพร้อมให้พวกเขาบริหารจัดการโปรเจกต์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระจายงาน และมอบอำนาจให้กับลูกน้องอย่างเหมาะสม หลักสูตร เดล คาร์เนกี ที่เปิดโอกาสให้ทั้งผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูงเรียน มุ่งเน้นการพัฒาความมั่นใจและทักษะการติดต่อสื่อสาร การเรียนการสอนของ เดล คาร์เนกี นั้น สามารถนำมาใช้ได้จริง และให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม เป็นสิ่งที่ช่วยให้ทีมผู้นำใหม่รวมกันเป็นหนึ่ง และช่วยให้พวกเขา โฟกัสไปที่การระบุเป้าหมายการทำงานขององค์กรร่วมกัน

พวกเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไร

การทำงานร่วมกันข้ามสายงานช่วยให้การแบ่งแยกระหว่างแผนกหมดไป ช่วยพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การนำพาให้ส่วนต่างๆขององค์กร ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกว่าเดิม ประสิทธิภาพที่ได้รับผ่านกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น และการกระจายความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ช่วยให้ผู้จัดการสามารถรับพนักงานใหม่และรับงานเพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นต้องมีลำดับขั้นการทำงานที่เพิ่มขึ้น ยิ่งบริษัทค้นพบสิ่งความคล้ายคลึงกันและกันมากเท่าไหร่ พวกเขาก็ทำงานร่วมกันได้อย่างสามัคคีและแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น

ความท้าทาย

Delta Dental of Arkansas คือองค์กรที่เต็มไปด้วยคนมีความสามารถสูง แต่ขาดทักษะการบริหารจัดการ ผู้จัดการระดับกลางหลายคน รู้สึกไม่พร้อมในการรับมือกับงานประจำที่ต้องทำทุกวัน หรือแม้แต่การแก้ปัญหาข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพนักงานของพวกเขาเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ และการลาออกตามมา

ทางออก

สถาบันฝึกอบรม เดล คาร์เนกี นำเสนอการเรียนแบบสองระยะ หลักสูตร Leadership Training for Managers ช่วยพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และหลักสูตร เดล คาร์เนกี ช่วยเพิ่มความมั่นใจและทักษะการติดต่อสื่อสารให้กับผู้เข้าเรียน ซึ่งพวกเขาจะได้นำทฤษฎีไปปฏิบัติจริงในขณะที่พัฒนาหนทางในการช่วยให้การปฏิบัติงานของ Delta มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่สูงกว่าเดิม

ผลลัพธ์

สถาบันฝึกอบรม เดล คาร์เนกี ช่วยให้ Delta Dental ระบุโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ ขณะที่พนักงานมีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขาก็เพิ่มขึ้น และความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นตามไปอีก เป็นผลให้ Delta Dental มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น พร้อมกับกำไรที่สูงกว่าเดิม

เดล คาร์เนกี เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเทียบได้ ปีที่ผ่านมา เป็นปีที่ดีที่สุดของเรา ทั้งในการเงิน การทำงาน และการเติบโตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทเรา มันเกิดขึ้นได้ เพราะบุคลากรของเรา ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำตาม เดล คาร์เนกี มีประสบการณ์สูงมาก ในการฝึกอบรมด้านนี้ทั่วโลก

Delta Dental - Ed Choate ประธานบริษัทและ CEO บริษัท Delta Dental Arkansas

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.