เดล คาร์เนกี นำเอากระหลักสูตรออกแบบเฉพาะตัวที่เข้มข้น มารวมกับการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้อย่างรวมตัว

พวกเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไร

กรรมวิธีและบทบาทใหม่ๆ ได้รับการระบุว่าสามารถช่วยลดความตึงเครียด และลดภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถชี้วัดได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันของพนักงานที่มากขึ้น นำไปสู่การออกจากงานที่น้อยลง และผลการประกอบการที่ดีขึ้นจนได้รับรางวัล

ความท้าทาย

Cargill ต้องการสร้างความผูกพันและกระตุ้นพนักงาน ลดอัตราการลาออก เพิ่มอัตราการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ทางออก

พนักงาน 28 คนจากทั้งหมด 54 คนของ Health and Nutrition เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเข้มข้น ที่จะถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้โดยเฉพาะ

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่สามารถชี้วัดได้ แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มากขึ้น นำไปสู่การออกจากงานที่น้อยลง และผลการประกอบการที่ดีขึ้นจนได้รับรางวัล

บนโลกนี้ มีหลากหลายวิธีให้คุณพัฒนาทักษะใหม่ๆให้กับบุคลากร และหาความรู้เพิ่มเติม แต่หากคุณต้องการผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงโดยการลงทุนในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ดีขึ้น สถาบันฝึกอบรม เดล คาร์เนกี เข้าใจ และพร้อมจะสนับสนุนให้คุณไปถึงจุดนั้น

Cargill - Marvin Knoot ผู้ประสานงานการฝึกอบรมทางเทคนิค โรงงาน Eddyville บริษัท Cargill Health and Nutrition

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.