เพื่อที่จะสร้างทักษะของพวกเขา CamWest ได้นำหลักการพื้นฐานจากหลักสูตร เดล คาร์เนกี และ Sales Advantage มาใช้ในการโฟกัสไปที่การขายและความสัมพันธ์ได้อย่างพร้อมๆกัน สถาบันฝึกอบรมเดล คาร์เนกี ได้พัฒนาคู่มือการขาย และโปรแกรมการออกแบบการพัฒนาทักษะเพื่อให้เหมาะกับองค์กรและวัฒนธรรมที่นี่โดยเฉพาะ

พวกเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไร

เมื่อ CamWest ได้เริ่มเรียนรู้ไปด้วยกัน พวกเขาก็ได้เติบโตไปอย่างพร้อมๆกัน การฝึกอบรมได้สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้น และพัฒนาการแลกเปลี่ยนไอเดีย ข้อมูล ภายในบริษัท ช่วยให้บริษัทรวมตัวกันเป็นหนึ่ง และเสริมสร้างวัฒนธรรม วิสัยทัศน์ และค่านิยมของ Camwest ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ความท้าทาย

CamWest ตระหนักได้ว่า การทำให้กลุ่มเซลล์มีวิสัยทัศน์และหลักปรัชญาที่สอดคล้องกับขององค์กรด้วยการฝึกอบรมกับผู้จัดการโปรเจกต์ สามารถช่วยพัฒนาการให้บริการลูกค้า

ทางออก

สไตล์ที่ยืดหยุ่นของ เดล คาร์เนกี และวิธีการฝึกอบรมที่หลากหลาย ได้ตอบโจทย์ที่ทำให้ CamWest สามารถโฟกัสทั้งการขาย และความสัมพันธ์ได้พร้อมๆกัน การรวมแผนกต่างๆภายในองค์กรเข้าด้วยกันช่วยทำให้พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของ CanWest มั่นคงแข็งแรง

ผลลัพธ์

การทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาภาษาที่ใช้ ให้ไปในทิศทางเดียวกันในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานกันเองได้อย่างดียิ่งขึ้น ในช่วง 4 ปีตั้งแต่เริ่มมีการฝึกอบรม CamWest เติบโตขึ้นในอัตราเกือบ 15% ต่อปี ความสามารถใหม่ๆเหล่านี้ช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับองค์กร

ฉันเชื่อมาเสมอว่า บริษัทของเราแข็งแกร่งได้มากกว่าที่เป็นอยู่ด้วยการทำงานร่วมกัน โฟกัสไปที่ลูกค้า และให้บริการชั้นเลิศแก่พวกเขา นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะที่เราได้ทำ มีคุณค่าอย่างมหาศาล และนำมาซึ่งความสำเร็จของ CamWest โดยตรง มันช่วยยกระดับเราได้อย่างแท้จริง

CamWest - Carolyn Gladwell รองประธานฝ่ายการตลาดและการขาย

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.