สร้างการเปลี่ยนแปลง

ปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดในตัวคุณ

เดล คาร์เนกี ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพในตัวบุคคลและองค์กรมาแล้วทั่วโลก กว่าศตวรรษ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคนิคเฉพาะของเราในการดึงศักยภาพของผู้รับการพัฒนาทักษะ โดยยึดหลักการณ์ที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงในการสร้างวิสัยทัศน์ที่ว่า: การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

Featured Course

มีส่วนร่วมกับความสำเร็จ

หัวข้อการพัฒนาทักษะอย่างมืออาชีพ

พวกเรามุ่งมั่นในการทำให้การค้นหาหลักสูตรพัฒนาทักษะของคุณสะดวกสบาย

ความยืดหยุ่นของการฝึกอบรมอยู่ในกรอบการทำงานของเรา

ดูทรัพยากรทั้งหมด

ทรัพยากร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคและสิ่งที่เราได้ทำเพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจและผู้คนอื่นๆ

ดูทรัพยากรทั้งหมด