Skifta attityd och beteende: Så påverkar seniora ledare företagskulturen

Fördelar du får med vårt whitepaper

Dale Carnegie gjorde en undersökning om seniora ledares inställning till den egna företagskulturen, deras attityder till vikten och inverkan av företagskultur, och vilka åtgärder de planerade för att förbättra den. Få bättre förståelse för syn- och tillvägagångssätt hos företag med framgångsrika kulturer, och upptäck hur du tillsammans med era ledare kan skapa en mer engagerande företagskultur.

Ladda ner whitepaper
Icon

Insikter du får

What is corporate culture and why it matters Challenges to building a healthy corporate culture What attitudes and behaviors are characteristic of Culture Champions How you and your team can help to reinforce an engaging culture throughout the organization

Icon

Varför dessa insikter är viktiga

A strong corporate culture is hailed as the key to winning in a competitive marketplace; a weak one, the death knell. While the explanation is easy, the topic of corporate culture is complex. Dale Carnegie begins to identify the critical requirements for establishing a strong, agile culture.

Icon

Hur du kan använda dina insikter

Use research findings to become more informed and evaluate the attitudes and actions of you and your leaders. Consider the strategies and tactics you and your leaders need to adopt to build and maintain a more engaging culture.

Logo

Ladda ner whitepaper

Thank You!