Hantera förändringar: Ledarskapsguide – hur du som ledare hanterar förändringar på arbetet

Fördelar du får med det här häftet

Att genomföra förändringar på arbetsplatsen är en stor utmaning, eftersom det alltid är svårt att förutse hur processer kommer att utvecklas och hur människor kommer att reagera. Dale Carnegie Trainings förändringsmodell visar hur du på ett framgångsrikt, strukturerat och flexibelt sätt genomför förändringar i er organisation, och hur du engagerar dina medarbetare under förändringsperioden för att skapa positiva resultat. 

Ladda ner whitepaper
Icon

Insikter du får

Upptäck interna och externa faktorer som driver förändring och hur förändring påverkar organisationen och människorna som arbetar i den. Människor motsätter sig förändringar om de inte ser behovet, inte vill göra det som förändringen kräver eller tror att förändringen inte är bra för dem. 5-stegsmodellen hjälper ledare att analysera, planera, implementera och mäta förändringsfaktorer.

Icon

Varför dessa insikter är viktiga

Förändringar på arbetsplatsen kan vara oförutsägbara eftersom människor och processer utvecklas på olika sätt. Dale Carnegies förändringsmodell hjälper dig att behålla fokus och en positiv attityd i organisationen under förändringen.

Icon

Hur du kan använda dina insikter

Undersök noggrant risker och möjligheter, kartlägg effekter och uppdatera dina medarbetare, ställ frågor och låt dem vara delaktiga, för det är som Dale Carnegie sade: “Människor stöder den värld de hjälper till att skapa”.

Logo

Ladda ner eBook

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!