Urban Engineers Logo

Dale Carnegies ledarskapsträning genomfördes först i Urbans företagsledning, sedan i hela företaget. Dale Carnegie drev aktivt träningen i företaget och lade mycket tid på att lära känna medarbetarna och företagets verksamhet.

Hur ser deras situation ut idag
Urban har märkt stora förbättringar inom företaget sedan genomförandet av Dale Carnegies ledarskapsprogram inleddes. Edward M. D´Alba, President of Urban Engineering, berömmer Dale Carnegie Training för att ha lärt honom och hans kollegor att verkligen lyssna och kommunicera med varandra och med sina kunder. "Vi har blivit ett företag som verkligen bryr sig om varandra, våra kunder och vårt arbete. Vi ser människor som är engagerade i att samarbeta och göra det bästa av alla möjligheter."
Challenge Icon

Utmaningar

Urbans utmaningar bestod av nya krav från nya ägare och behovet av att förbättra kommunikationen mellan medarbetare i organisationen. "Vi behövde öka förståelsen för olika personers perspektiv på företagets riktning."

Solution Icon

Lösning

Dale Carnegie levererade ett skräddarsytt ledarskapsprogram anpassat utifrån Urbans specifika behov. De agerade mer som en del av Urbans team än en extern konsult under arbetet med att förbättra medarbetarnas färdigheter att kommunicera och samverka med varandra.

Results Icon

Resultat

"Vår kommunikationsförmåga har blivit enastående. De flesta av oss är ingenjörer och blev det eftersom vi är skickliga på siffror, men inte nödvändigtvis på att kommunicera. Vi har märkt att personer som har gått Dale Carnegies träning har fått förmågan, att med kort varsel presentera budskap som innehåller de viktiga element som får andra att förstå visionen och att gå till handling," säger D´Alba. Dale Carnegies program lärde honom och hans medarbetare att verkligen lyssna och kommunicera, både med varandra och med kunder.

"Dale Carnegie Training var katalysatorn som hjälpte oss att komma igenom en period med tuffa utmaningar, genom att låta vårt ledningsteam fokusera på gemensamma mål som de flesta i företaget kunde förstå. Dale Carnegie förändrade både utseendet och känslan i vår organisation."

Testimonial Image
Urban Engineers - Edward M. D’Alba, PE, President, Urban Engineering, Inc.