Santa Clara

Dale Carnegie genomförde en intensiv träning för ökat teamengagemang hos Santa Clara Valley Bank (SCV Bank), och hjälpte dem att implementera förändringar i organisationen, samt att utvärdera och förbättra SCV Banks process för strategisk planering.

Hur ser deras situation ut idag
"Under de senaste sex månaderna har våra team lyckats öka lånetillväxten med 20% och bankinsättningar med 10%. Jag vet att utan den här nytändningen av medarbetarnas viljor och framåtsträvande, hade dessa framgångar varit omöjliga." -Michael Hause, CEO, SCV Bank
Challenge Icon

Utmaningar

"Viljan att prestera var inte på topp, och en "nedtryckande" känsla genomsyrade SCV Banks arbetskultur. Våra team saknade motivation att på ett lukrativt sätt hantera marknadens behov och den situationen saktade oturligt nog ner tillväxten för vårt nya avdelningskontor," sa Michael Hause, CEO.

Solution Icon

Lösning

Dale Carnegie Trainings experter hjälpte SCV Bank att implementera förändringar i organisationen, samt att utvärdera och förbättra deras process för strategisk planering.

Results Icon

Resultat

SCV Bank har gjort enastående resultat under de senaste sex månaderna. De förändringar som gjordes påverkade alla komponenter i företaget - från arbetsvilja och kommunikation till felfrekvens och kundservice.

N/a

Santa Clara

Santa Clara -